Alle godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter. I kan søge løbende.

Sådan søger du lokaletilskud:

 • Udfyld ansøgningsskemaet via Fritidsportalen
 • Angiv oplysninger om lokalet, medlemmer, aktiviteter, udgifter og indtægter
 • Vedhæft foreningens oversigt og aktiviteter, lejekontrakt/udkast til lejekontrakt og seneste regnskab

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  I kan søge løbende. Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne 6 gange årligt i februar, april, juni, august, oktober og december måned. 

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler. 

  I kan bl.a. søge om tilskud til: 

  • Husleje
  • Renter af prioritetsgæld og administrationsbidrag (ikke tilskud til afdrag)
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings-, brand-, vandskade-, glas- samt kummeforsikring
  • Renovation
  • Rottebekæmpelse og slamsugning
  • El, varme og vand inkl. afgifter samt tilslutningsafgifter
  • Rengøring, herunder rengøringsmidler, lønudgifter til rengøring (A-indkomst). Vær opmærksom på, at der er en øvre grænse for, hvor meget der ydes i tilskud til rengøring. 
 • Hvad kan vi ikke søge til?

  I kan bl.a. ikke søge om tilskud til:

  • afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyrer, herunder bank- og restancegebyr
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedr. garage, redskabsrum, udendørsarealer og anlæg
  • Lokaler til bøn og gudedyrkelse
  • Indbo-, løsøre, erhvervsskade- samt ansvarsskadeforsikring
  • Abonnementer til Falck, telefon, tv og internet
  • Udgifter til idrætshaller og lokaler, som andre samtidig har adgang til mod betaling
 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  I kan bl.a. ikke søge om tilskud til:

  • afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyrer, herunder bank- og restancegebyr
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedr. garage, redskabsrum, udendørsarealer og anlæg
  • Lokaler til bøn og gudedyrkelse
  • Indbo-, løsøre, erhvervsskade- samt ansvarsskadeforsikring
  • Abonnementer til Falck, telefon, tv og internet
  • Udgifter til idrætshaller og lokaler, som andre samtidig har adgang til mod betaling
 • Hvordan får vi tilskuddet udbetalt?

  Godkender Folkeoplysningsudvalget jeres ansøgning om lokaletilskud, bliver I kontaktet af forvaltningen, så vi kan aftale nærmere omkring udbetaling af jeres lokaletilskud

 • Særligt for rideklubber

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter samt timer i ridehal og rytterstue. Vi giver ikke tilskud til udgifter og timer i stald, halmlader og udeområder. 

 • Vi laver stikprøver

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter samt timer i ridehal og rytterstue. Vi giver ikke tilskud til udgifter og timer i stald, halmlader og udeområder. 

Sidst opdateret: