Parasportsrådet afsætter årligt et beløb til Parasportspuljen, hvis overordnede formål er at støtte aktiviteter og udviklingen af Parasporten og den generelle inklusion imellem almensporten og parasporten i hele Vejle Kommune.

 • Hvornår skal vi søge?

  Du kan søge løbende. Der er ingen ansøgningsfrister.

  Parasportsrådets forretningsudvalg behandler ansøgningerne løbende.

  I kan forvente svar på ansøgningen ca. 14 dage efter behandling.

 • Hvem kan søge?

  Som udgangspunkt kan godkendte foreninger, selvorganiserede grupper og foreninger under opstart søge Parasportspuljen.

 • Hvad kan vi søge til?

  • Aktiviteter relateret til parasporten og inklusionen imellem almenidrætten og parasporten, der etableres i samarbejde mellem foreninger og andre.
  • Parasportsevents og -stævner i Vejle Kommune.
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr.
  • Åben skole-samarbejder.

  For at kunne søge Parasportspuljen skal hver ansøgning som minimum have en selvfinansiering på 20 % af det samlede budget.

 • Hvad kan vi ikke få tilskud til?

  • Vi yder ikke tilskud til udgifter, der er afholdt
  • Vi yder ikke tilskud til transport.
 • Hvornår får vi udbetalt tilskuddet?

  I får udbetalt tilskuddet, når I kan dokumentere udgiften.

Sidst opdateret: