Parasportspuljen støtter parasport-relaterede aktiviteter med fokus på inklusionen imellem almenidrætten og parasporten. I kan også søge puljen til parasportevents, parasportstævner, åben skole-forløb, indkøb af udstyr og udgifter til transport i forbindelse med stævner. Puljen kan søges løbende.

Parasportsrådet afsætter hvert år et beløb til parasportspuljen, der kan være med til at styrke aktiviteter med fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten eller til at hjælpe foreninger i gang med nye parsportsaktiviteter eksempelvis til medfinansiering af nyt udstyr. 

I kan søge løbende. Der er ingen ansøgningsfrister for parasportspuljen.

Parasportsrådets forretningsudvalg behandler ansøgningerne løbende. De afholder møder ca. 4-6 gange årligt. 

I kan forvente svar på ansøgningen ca. 14 dage efter behandling.

Hvem kan søge?

Som udgangspunkt er det godkendte foreninger og selvorganiserede grupper samt foreninger under opstart, der kan søge Parasportspuljen.

I skal søge digitalt via link på denne side. 

Sammen med ansøgningen, skal I sende budget for aktiviteten/projektet og foreningens sidst afsluttede regnskab.

 • Hvad kan vi søge til?

  • Aktiviteter relateret til parasporten, med særligt fokus på inklusionen imellem almenidrætten og parasporten.
  • Parasportsevents og -stævner der afholdes i Vejle Kommune.
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr der understøtter Parasport. (gælder ikke genoptræning, eller individuelle træningsudstyr/hjælpemidler).
  • Åben Skole-forløb afholdt i Vejle Kommune.
  • Udgifter til transport i forbindelse med stævner afholdt i og uden for Vejle Kommune.

  I forbindelse med ansøgninger af tilskud til uddannelse og kursusforløb henviser vi til folkeoplysningsudvalgets pulje:
  Søg tilskud til leder- og instruktøruddannelse 

  For at kunne søge Parasportspuljen skal hver ansøgning som minimum have en selvfinansiering på 20 % af det samlede budget.

 • Hvad kan vi ikke få tilskud til?

  • Vi yder ikke tilskud til udgifter, der er afholdt
  • Vi yder ikke tilskud til transport.
 • Hvornår får vi udbetalt tilskuddet?

  I får udbetalt tilskuddet, når I kan dokumentere udgiften.

 • Hvis I har modtaget støtte

  Når I har modtaget støtte, skal Parasportsrådets logo med på trykte materialer, hjemmesider m.v., der handler om arrangementet/aktiviteten.

  Vi vil meget gerne høre, hvordan aktiviteten/arrangementet er gået. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at give en tilbagemelding, når det er afsluttet. 

Har I spørgsmål?

Så kontakt os endelig.

Sidst opdateret: