Parasportsrådet afsætter årligt et beløb til Parasportspuljen, hvis overordnede formål er at støtte aktiviteter og udviklingen af Parasporten og den generelle inklusion imellem almensporten og parasporten i hele Vejle Kommune.

I kan søge løbende. Der er ingen ansøgningsfrister for parasportspuljen.

Parasportsrådets forretningsudvalg behandler ansøgningerne løbende. De afholder møder ca. 4-6 gange årligt. 

I kan forvente svar på ansøgningen ca. 14 dage efter behandling.

Hvem kan søge?

Som udgangspunkt er det godkendte foreninger og selvorganiserede grupper samt foreninger under opstart, der kan søge Parasportspuljen.

I skal søge digitalt via link på denne side. 

Sammen med ansøgningen, skal I sende budget for aktiviteten/projektet og foreningens sidst afsluttede regnskab.

 • Hvad kan vi søge til?

  • Aktiviteter relateret til parasporten, med særligt fokus på inklusionen imellem almenidrætten og parasporten.
  • Parasportsevents og -stævner der afholdes i Vejle Kommune.
  • Medfinansiering ved indkøb af materialer og særligt udstyr der understøtter Parasport. (gælder ikke genoptræning, eller individuelle træningsudstyr/hjælpemidler).
  • Åben Skole-forløb afholdt i Vejle Kommune.
  • Udgifter til transport i forbindelse med stævner afholdt i og uden for Vejle Kommune.

  I forbindelse med ansøgninger af tilskud til uddannelse og kursusforløb henviser vi til folkeoplysningsudvalgets pulje:
  Søg tilskud til leder- og instruktøruddannelse 

  For at kunne søge Parasportspuljen skal hver ansøgning som minimum have en selvfinansiering på 20 % af det samlede budget.

 • Hvad kan vi ikke få tilskud til?

  • Vi yder ikke tilskud til udgifter, der er afholdt
  • Vi yder ikke tilskud til transport.
 • Hvornår får vi udbetalt tilskuddet?

  I får udbetalt tilskuddet, når I kan dokumentere udgiften.

 • Hvis I har modtaget støtte

  Når I har modtaget støtte, skal Parasportsrådets logo med på trykte materialer, hjemmesider m.v., der handler om arrangementet/aktiviteten.

  Vi vil meget gerne høre, hvordan aktiviteten/arrangementet er gået. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at give en tilbagemelding, når det er afsluttet. 

Har I spørgsmål?

Så kontakt os endelig.

Sidst opdateret: