Søg tilskud til aktiviteter for veteraner og deres pårørende

Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med konkrete aktiviteter for veteraner og deres pårørende.

Puljen er på 50.000 kr. og ansøgninger behandles løbende.

Kontakt veterankoordinator Michael Thomsen direkte, hvis du ønsker at ansøge. 

Relevante informationer

 • Hvornår skal I søge?

  Puljens midler på i alt 50.000 kr. pr. kalenderår kan søges løbende.

 • Hvem kan søge?

  Puljens midler kan søges af foreninger og organisationer med hjemsted i Vejle Kommune.

 • Hvad kan der søges støtte til?

  • Puljens midler kan søges til dækning af udgifter i forbindelse med konkrete aktiviteter for veteraner og deres pårørende.
  • Som hovedregel skal aktiviteten finde sted inden for samme år, som ansøgningen indsendes.
  • Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet, at ansøgninger, der rummer aktiviteter for både veteraner og pårørende i fællesskab foretrækkes.
  • Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at midlerne tilgodeser så mange som muligt, og til flere af hinanden uafhængige aktiviteter. Derfor foretrækkes ansøgninger, som beløbsmæssigt lægger beslag på en begrænset del af den årlige pulje.
 • Hvad forpligter I jer til?

  Tilskudsmodtageren forpligter sig til:

  • At anvende midler fra Vejle Kommunes Veteranpulje i overensstemmelse med de i ansøgningen oplyste aktiviteter.
  • At indsende afrapportering i form af udfyldt evaluerings- og regnskabsskema til Veterankoordinatoren senest 4 uger efter aktiviteten er afholdt.
  • At eventuelle ubrugte midler tilbagebetales til Vejle Kommunes Veteranpulje.
 • Puljen yder ikke støtte til...

  • Arrangementer der allerede er afholdt
  • Rejser eller ophold
  • Lukkede aktiviteter der f.eks. kræver medlemskab
  • Aktiviteter med kommercielle formål
  • Etablering og drift af virksomhed
  • Løn, drift og administration
  • Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter
Sidst opdateret: