Hvis du er initiativtager eller tilknyttet en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde på seniorområdet, kan du fra 1. januar 2024 søge midler til aktiviteter med fællesspisning som hovedformål.

Målgruppen for Spisefællesskaber er hjemmeboende borgere 60+, og formålet med puljemidlerne er at understøtte aktiviteter, der er med til at forebygge ensomhed.

Puljen er på 500.000 kr. i 2024, og du kan søge midler til spisefællesskaber fra den 1. januar 2024 og året ud. 

Der er ingen ansøgningsfrist, og vi behandler ansøgninger løbende. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Det skal du gøre, inden du søger:

 • Hav dine egne og din forenings kontaktoplysninger klar
 • Kontrollér, at foreningens CVR-nummer er aktivt på virk.dk
 • Kontrollér, at der er tilknyttet en NemKonto til foreningens CVR-nummer i foreningens bank

 • Hvem kan søge?

  Midler fra Puljen til Spisefællesskaber kan søges af initiativtagere, frivillige, sociale foreninger, pensionistforeninger, borgerforeninger, beboerforeninger og andre foreninger med borgere i alderen 60+, der er bosat i Vejle Kommune, som målgruppe.

  For at få udbetalt støtte skal foreningen være CVR-registreret og have en NemKonto. Kontonummeret skal være unikt for den forening, som ansøger, og må ikke deles med andre foreninger.

 • Hvem fordeler midlerne?

  Det er Frivilligkoordinator Anne Birgitte Hundahl, der behandler ansøgningerne og fordeler midlerne fra Puljen til Spisefællesskaber.

 • Hvad vægtes i indstillingen?

  • Spisefællesskaberne skal være med til at forebygge ensomhed hos hjemmeboende borgere i alderen 60+.
  • Aktiviteterne skal foregå over to eller flere gange
  • Aktiviteterne skal understøtte opbygningen af nye relationer og fællesskaber

  Supplerende kriterier:

  • Foreningen/organisationen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune, og aktiviteten skal være til gavn for Vejle Kommunes borgere i alderen 60+.

  Herudover lægger vi vægt på:

  • At der er tale nye aktiviteter med fællesspisning som omdrejningspunktet
  • At fællesspisningen inkluderer nye borgere i et fællesskab og er med til at forebygge ensomhed
  • At fællesspisningen foregår to eller flere gange og understøtter opbygningen af relationer
 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Mad
  • Drikkevarer (ikke alkohol)
  • Leje af lokaler - Husk at angive, hvor aktiviteten finder sted

  Vær desuden opmærksom på, at:

  • I max kan søge op til 300 kr. pr. person
  • I max kan søges midler til 50 deltagere pr. aktivitet

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Underholdning
  • Løn
  • Alkohol
  • Private fester
  • Aktiviteter i privat regi
 • Hvordan søger jeg?

  I skal sende jeres ansøgning om midler fra Puljen til Spisefællesskaber via ansøgningsblanketten nedenfor.

  Udfyld felterne med beskrivelse af aktiviteten, antal deltagere, antal gange, og hvad I søger midler til.

  Vær opmærksom på, at I skal afgive tro og love-erklæring på de oplysninger, I angiver.

  I er altid velkomne til at kontakte frivilligkoordinator Anne Birgitte Hundahl på anbhu@vejle.dk eller 24 90 67 92, hvis I ønsker hjælp til at udfylde jeres ansøgning.

  Ansøgningerne behandles løbende, og midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Vi har modtaget din ansøgning til midler fra Puljen til Spisefællesskaber

Tak for din ansøgning til midler fra Puljen til Spisefællesskaber. Når vi har behandlet din ansøgning, hører du fra os.

Søg midler fra Puljen til Spisefællesskaber for 60+'ere

Sær kryds i det, I søger midler til. I må gerne sætte flere krydser.

Oplysninger om dig, der er søger midler fra Puljen til Spisefællesskaber for 60+'ere

The form contains errors

 • {{validation.errorMessage}}
Sidst opdateret: