Hvis du er initiativtager eller tilknyttet en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde på seniorområdet, kan du fra 1. januar 2024 søge midler til nye aktiviteter med fællesspisning som hovedformål.

Målgruppen for Spisefællesskaber er borgere 60+, og formålet med puljemidlerne er at understøtte nye aktiviteter, der er med til at forebygge ensomhed.

Puljen er på 500.000 kr. i 2024, og du kan søge midler til opstart af nye spisefællesskaber fra den 1. januar 2024 og året ud. 

Der er ingen ansøgningsfrist, og vi behandler ansøgninger løbende. Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Det skal du gøre, inden du søger:

 • Hav dine egne og din forenings kontaktoplysninger klar
 • Kontrollér, at foreningens CVR-nummer er aktivt på virk.dk
 • Kontrollér, at der er tilknyttet en NemKonto til foreningens CVR-nummer i foreningens bank

 • Hvem kan søge?

  Midler fra Puljen til Spisefællesskaber kan søges af initiativtagere, frivillige, sociale foreninger, pensionistforeninger, borgerforeninger, beboerforeninger og andre foreninger med borgere i alderen 60+, der er bosat i Vejle Kommune, som målgruppe.

  Midlerne kan ikke søges til opstart af spisefællesskaber for borgere, der bor på plejecentre.

  For at få udbetalt støtte skal foreningen være CVR-registreret og have en NemKonto. Kontonummeret skal være unikt for den forening, som ansøger, og må ikke deles med andre foreninger.

 • Hvem fordeler midlerne?

  Veldfærdsstaben i Vejle Kommune behandler ansøgningerne og fordeler midlerne fra Puljen til Spisefællesskaber.

 • Hvad vægtes i indstillingen?

  • Spisefællesskaberne skal være med til at forebygge ensomhed hos borgere i alderen 60+
  • Der kan KUN søges til nystartede aktiviteter med fællesspisning som omdrejningspunktet
  • Fællesspisningen skal foregå over to eller flere gange
  • Fællesspisningen skal understøtte opbygningen af nye relationer og fællesskaber
  • Fællesspisningen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune og til gavn for Vejle Kommunes 60+ borgere
  • Fællesspisningen skal inkludere nye borgere
  • Der skal være egenbetaling fra deltagerne i fællesspisningen
 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Mad
  • Drikkevarer (ikke alkohol)
  • Leje af lokaler - Husk at angive, hvor aktiviteten finder sted

  Vær desuden opmærksom på, at I max kan søges midler til 50 deltagere pr. aktivitet.

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Underholdning
  • Løn
  • Alkohol
  • Private fester
  • Aktiviteter i privat regi
 • Hvordan søger jeg?

  Vejle Kommune har fået nyt ansøgningssystem. Fremover skal I søge midlerne til spisefællesskaber gennem Fritidsportalen, som I finder ved at klikke på linket herunder

  Søg midler til spisefællesskaber

  I er allerede oprettede som brugere, hvis I tidligere har søgt midler fra frivilligpuljen (§18-midlerne).

  Hvis I ikke har en eksisterende bruger, er I velkommen til at kontakte frivilligkoordinator Anne Birgitte Hundahl alle hverdage fra kl. 09.00-14.00 på telefon 24 90 67 92. I kan også skrive til anbhu@vejle.dk

  Når I er logget ind på Fritidsportalen, skal I vælge ’Tilskud’ i menuen til venstre. Herefter klikker I på ’Opret ansøgning’.

  I rullemenuen vælger I ’Spisefællesskaber’.

  Udfyld felterne og send ansøgningen afsted.

  Vær opmærksom på, at I skal afgive tro og love-erklæring på de oplysninger, I angiver.

  Ansøgningerne behandles løbende, og midlerne tildeles efter først til mølle-princippet.

Tro og Love-erklæring til Puljen til spisefællesskaber

Tro og Love-erklæring skal sendes til anbhu@vejle.dk

Se hvordan du logger ind i Foreningsportalen

Sådan logger du ind på foreningsportalen

Se hvordan du ansøger om tilskud fra Puljen til Spisefællesskaber 60+

Sådan udfylder du din ansøgning til tilskud fra Puljen til Spisefællesskaber 60+

Se hvordan du ændrer dine brugeroplysninger

Sådan ændrer du dine brugeroplysninger

Se hvordan I ændrer jeres foreningsoplysninger

Sådan ændrer I jeres foreningsoplysninger
Sidst opdateret: