Rytmiske spillesteder og musikforeninger kan søge om honorarstøtte - tilskud til musikeres løn. Ansøgningsfrist en gang årligt.

Hvad er honorarstøtte?

Honorarstøtte er tilskud til musikeres løn. Den honorarstøtte, du kan søge ved os, dækker kun ca. halvdelen af musikernes mindsteløn. Hvis vi godkender din ansøgning om honorarstøtte, forventer vi, at du også søger tilskud ved Statens Projektstøtteudvalg for Musik, hvor du kan søge om samme beløb, du har fået fra os. Fristen for at søge Statens Projektstøtteudvalg for Musik er omkring 1. oktober.

Du kan læse kriterierne her

 • Hvem kan søge honorarstøtte?

  Rytmiske spillesteder og musikforeninger kan søge om honorarstøtte. 

 • Hvem kan ikke få honorarstøtte?

  Vi udbetaler ikke honorarstøtte til amatørmusikforeninger, udøvende musikforeninger, kor, orkestre mv.

 • Hvornår skal vi søge?

  Du kan søge om tilskud til honorarstøtte én gang om året.

  Næste frist er 23. august 2023. Vi åbner for ansøgninger i starten af august. 

 • 5 kriterier du skal opfylder for at få honorarstøtte

  For at modtage honorarstøtte, er det en forudsætning:

  • at I har mindst 10 koncerter årligt fordelt på mindst 6 måneder
  • at der er offentlig adgang til koncerterne
  • at der bliver betalt entré
  • at der bliver betalt Dansk Musiker Forbunds minimumshonorar til medvirkende musikere ved de koncerter, der er søgt om tilskud til
  • at der er minimum 50 % lokal (kommunal samt evt. kulturregional) medfinansiering, og denne medfinansiering skal være på minimum 30 klip á 1.120 kr. svarende til 33.600 kr.
Sidst opdateret: