Puljen er nu åben for ansøgninger. Der foreligger nye retningslinjer for puljen, som du kan læse mere om nedenfor. Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om tilskud til spejder- og træningslejre. Har I ikke tidligere fået tilskud fra puljen, behandler Folkeoplysningsudvalget jeres ansøgning på deres møde i december 2023.

Sådan søger du tilskud til spejder- og træningslejre?

 • Udfyld ansøgningsskemaet via Fritidsportalen
 • Angiv adresse, periode, timeantal, deltagerantal og udgifter for lejren
 • Vedhæft dokumentation for udgifter og program for lejren

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  I kan søge løbende. Dog skal I senest søge 1. november 2023 for at søge tilskud til jeres lokaleudgifter afholdt i 2023. 

  I kan anmode om at få 50 % udbetalt a conto. Disse ansøgninger behandler vi efter 1. februar, 1. maj og 1. august.

  Har I anmodet om at få 50 % udbetalt a conto, vil I modtage det resterende beløb efter 1. november. 

  Har I ikke anmodet om a conto udbetaling, behandler vi ansøgninger efter 1. november.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune.

  Foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud til lejr, kan ikke forvente at få tilskud og vil først få behandlet deres ansøgning af Folkeoplysningsudvalget i december måned. 

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge tilskud til lokale- og driftsudgifter til spejder- og træningslejre i Danmark og Sydslesvig. Ansøgningen skal vedrøre indeværende år, dvs. at I skal afholde lejrene i samme år, som I ansøger.

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  • Spejder- og træningslejre i øvrige udland
  • Overnatning i sommerhuse, campingpladser og feriecentre
  • Aktiviteter afholdt i forbindelse med spejder- og træningslejre
  • Udgifter til trænere, instruktører og livreddere
 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Vi kan maksimalt bevilge 75 % af lokaleudgifterne til spejder- og træningslejre, dog maksimalt svarende til 75% af aktivitetstimetallet for lejrene.

  Hvis de samlede ansøgningers beløb er større end puljens råderum, fordeler vi puljen procentuelt til alle ansøgninger. 

  Der ydes tilskud efter et fast timetal til lejr pr. dag:

  • På ankomst- og afrejsedage medregnes maksimalt 6 aktivitetstimer pr. dag
  • På hele lejrdage medregnes maksimalt 16 aktivitetstimer pr. dag
  • Ved landslejr, hvor lejrudbyderen opdeler aktiviteterne efter alder og/eller grupper, ydes det faste timetal for hvert hold. Et hold skal dog som minimum udgøre 10 deltagere. 

  Øges antallet af lejre væsentligt i forhold til tidligere år, kan vi undlade at yde tilskud, hvis forhøjelsen ikke står mål med antal deltagere eller det medfører væsentlige merudgifter. 

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Vi udbetaler tilskuddet til foreningens NemKonto via CVR-nummer.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  • Faktura/kvittering
  • Kontoudsnit/betalingsoversigt
  • Program for lejren

  Det er vigtigt, at I indsender alle tre dele.

  Der skal stå hvad udgiften er til -  til hvilket formål, og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

Sidst opdateret: