Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til vedligehold af egne og lejede lokaler.

Sådan søger I tilskud til vedligeholdelse af lokaler:

 • Udfyld ansøgningsskemaet via Fritidsportalen
 • Angiv oplysninger om vedligeholdelsen
 • Vedhæft indhentet tilbud

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  I kan søge løbende.

  Ansøgninger under 15.000 kr. behandler vi i forvaltningen løbende.

  Ansøgninger over 15.000 kr. behandler Folkeoplysningsudvalget 6 gange årligt.

  Frister for ansøgninger over 15.000 kr. i 2024:

  • Frist 8.februar (møde 29. februar)
  • Frist 4. april (møde 25. april)
  • Frist 30. maj (møde 20. juni)
  • Frist 1. august (møde 22. august)
  • Frist 18. september (møde 10. oktober)
  • Frist 20. november (møde 11. december)

  Ansøgningerne skal vedrøre indeværende år. Det vil sige, at udgiften til vedligehold skal afholdes i samme år, som I ansøger. 

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold afholdes af foreningen, kan søge om tilskud til vedligehold af lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge tilskud til almindelig vedligehold af lokaler. Det kan bl.a. være:

  • Reparationer og vedligehold af bygning/lokale
  • Skorstensfejning
  • Materialeindkøb til vedligehold
  • Renovering af kloakrør (indendørs)
  • Reparation og vedligeholdelse af radiatorer, el og vandrør
 • Hvad kan vi ikke søge til?

  • Nyanskaffelser - medmindre det kan dokumenteres, at en reparation er dyrere
  • Frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse
  • Udendørs arealer og faciliteter herunder el, opkridtning, græsslåning mv.
  • Haveredskaber
  • Kontorartikler og computere
  • Inventar, møbler, rekvisitter og udstyr
  • Snerydning
  • Træfældning
  • Vedligeholdelse af tilkørselsvej og p-plads
  • Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg
  • Røgalarmer
  • Gebyr ved for sen indbetaling
 • Hvor meget kan vi få i tilskud??

  Tilskuddets størrelse vil bero på en konkret vurdering - bl.a. med udgangspunkt i foreningens økonomi, mulighed for egenfinansiering og tidligere bevilget tilskud til vedligehold.

  Som udgangspunkt vil tilskuddet være 75 % af udgiften.

  Til energiforbedringer ydes som udgangspunkt et tilskud på 100 %.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto via CVR-nummer.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  • Faktura/kvittering
  • Kontoudsnit/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå, hvad udgiften er til - til hvilket formål og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

Sidst opdateret: