Du får et tilbud om pasning, der lever op til din families behov.

Du kan vælge mellem et privat eller kommunalt tilbud.

Du kan i de kommunale institutioner vælge pasning i 25, 35 eller 45 timer om ugen, som kan tilrettelægges, så de dækker din families behov. Og så har vi naturligvis pasningsgaranti.

Find mere information om alle dagtilbuddene her: 

Dagtilbud skaber trygge rammer for børnene

Hele 92% af forældrene til børn i dagtilbud i Vejle Kommune er enten meget tilfredse eller tilfredse med dagtilbuddet samlet set. Det viser en tilfredshedsundersøgelse i 2019.

Forældrene er mest tilfredse med personalets engagement i hverdagen, indsatsen for at få børnene til at føle sig trygge og glade og aktiviteterne i hverdagen.

Den gennemsnitlige tilfredshed er 4,4 mål på en skala fra 1-5, og det er over landsgennemsnittet og egne historiske resultater.

barn i gynge
Barn i gynge
Sidst opdateret: