Vejle - Grejs - Jelling

En ny, 16 km lang vandrerute, der forbinder Vejle med Kongernes Jelling, er på vej til dig der kan lide en længere vandretur. I disse dage arbejder entreprenører med anlæg af broer, trampestier, vejvisningspæle og shelters. Går alt efter planen er ruten klar til indvielse i det tidlige efterår.

Vejle-Grejs-Jelling sti på mark
Vejle-Grejs-Jelling eng i ådalen
Vejle-Grejs-Jelling bro over å
Vejle-Grejs-Jelling børn hygger sig
Vejle-Grejs-Jelling shelterplads

Her på siden kan du følge med i arbejdet med ruten der forløber henover denne sommer

Fra Vejle mod Jelling følger ruten de første ca. 7 km den gamle vej mellem Vejle og Grejs. På højre hånd rejser Grejsdalens stejle skrænter sig med blandet skov og flere erosionskløfter tegner fordybninger i det kupperede landskab. På den anden side løber Grejs Å og jernbanen. Ved Hørup Bro forlader ruten Grejsdalen og fortsætter nordvest med Hørup Bæk på sin venstre side. Også på denne strækning går du i en blandet og varieret skov i et spændene og kupperet terræn. Brandbjerg Sønderskov er en særlig naturperle på vejen. Her har skoven ligget urørt siden 1997 og er særlig rig på sjældne planter og svampe. Det sidste af strækningen forløber i åbent landskab på grusvej og langs med marker og hegn for til sidst at koble på Hærvejen der fører direkte forbi Kongernes Jelling. Vi glæder os til at præsentere den nye vandrerute for dig d. 10 september 2017.

Projektet er støttet af Nordeafonden 

Logo
Sidst opdateret: 08. september 2017