Med kano og kajak på Vejle Å

Vejle Å er ca. 32 km lang - fra udspringet i Engelsholm Sø til Vejle Fjord. Du må sejle med kano, kajak og robåd fra Tørskind Bro til udløbet i Vejle Fjord – en strækning på 21 km, der egner sig til en dagstur på 7-9 timer. Du kan sejle fra 16. juni til 31. december fra kl. 8-18.

Sejlads kræver tilladelse
På kortet er en del af Vejle Å markeret med blå, og her kræver sejlads en tilladelse. På denne strækning må du kun sejle med strømmen ind mod Vejle. Sejtilladelser kan bestilles ved VisitVejle, som du kan kontakte på tlf. 76 81 19 25. 

Det koster 35 kr. pr. fartøj, og der udstedes højst 12 sejltilladelser pr. dag. Fra d. 1. december åbnes for salg af sejladstilladelser for den kommende sæson. 

Fri sejlads
Inde i Vejle by er en del af Vejle Å markeret med grøn, og her må du sejle frit hele året. Strækningen er på knap 4 km og går fra motortrafikvejsbroen over Vejle Å til Vejle Fjord. Her må du både sejle med og mod strømmen.

Sidst opdateret: 13. august 2019