Kongens Kær

Lyder en miniudgave af amerikanernes Central Park som noget for dig? Så skal du besøge Kongens Kær.

Gangbro i Kongens Kær
Udsigtsplatform i Kongens Kær
Luftfoto af Kongens Kær
Kongens Kær gangbro
Kongens Kær gangbro

Kongens Kær er et sammenhængende sø- og vådområde på i alt 100 ha. Det ligger som en miniudgave af amerikanernes Central Park, i nærkontakt med Vejle by. Tidligere var her græsmarker, som blev afvandet ved hjælp af kanaler og pumper. Naturgenopretning gennemført i årene 2004-2009 har nu omdannet arealerne til mudderflader, våde enge og søer. Stier, broer og udsigtstårne giver gode muligheder for at opleve det flotte landskab og det rige fugleliv som er opstået her.

Vandreruter omkring Kongens Kær

Du kan gå en tur på 8 km rundt om Kongens Kær og Knabberup Sø. Med start fra Vejle følger ruten sydsiden af Kongens Kær og passere Vejle Å over broen og fortsætte på ådiget til sportsfiskernes klubhus. Her kan du gå under  motortrafikvejen og tilbage ad Bindeballestien.

Et eldorado for fugle

Naturens fugle er hurtige til at kvittere for nye naturområder. Efter indvielse af søen i foråret 2004 er set ikke mindre end 110 forskellige fuglearter i området.  Rørhøg, rød glente og den noget sjældnere fiskeørn kommer regelmæssigt i området og søger føde. Nogle år yngler den sjældne pungmejse og i skumringen kan du høre nattergal og græshoppesanger. I skoven omkring søen yngler hvepsevåge og grønspætte. Alle de almindelige vandfugle i Danmark raster- eller yngler her, bl.a. flere arter af svømme- og dykænder, lappedykkere, svaner, gæs og vadefugle. Fiskehejre, skarv og ind imellem fiskende terner på gennemtræk, vidner om at fisk også har fundet vej til den nye sø.

Sidst opdateret: 15. juni 2018