Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Naturvejledning og guidede naturture

Naturvejledere fra skovdistrikter, kommunale forvaltninger, museer, landboorganisationer, foreninger og turistbureauer i Øst- og Midtjylland tilbyder oplevelser i den midtjyske natur.

Naturvejledning for skoler

Vejle Kommune og Naturstyrelsen har tilbud i naturen til skoleklasser. Her kan du finde de forskellige muligheder.

Sidst opdateret: 28. december 2017