Vil du være næv­ning eller doms­mand?

Går du med tanker om at være nævning eller domsmand - også kaldet lægdommer - så har du mulighed for at søge optagelse på en liste, hvorfra der vælges nævninge og domsmænd til By- og Landsretten. Lægdommere udtages for 4 år ad gangen – og næste periode løber fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.  Vi åbner op for ansøgninger primo 2019.

Lægdommere har til opgave at hjælpe dommere med at dømme i visse straffesager.

Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag, der er tale om.

Hvem kan blive lægdommer?

Det er helt almindelige borgere, som får til opgave at virke som nævninge og domsmænd – det er netop meningen, at det skal være et bredt udsnit af befolkningen. Der er dog visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke fylder 70 år inden udløbet af perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Vejle Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver fulde antal af 300 indbyggere i kommunen.

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside www.domstol.dk.

Hvordan bliver man udvalgt?

Det sker ved en lodtrækning i Landsretten fra en såkaldt grundliste, som vi står for at udarbejde. 

For at blive nævning eller domsmand skal du først optages på Vejle Kommunes grundliste og efterfølgende udvælges af Østre Landsret. Alle der ønsker at blive nævning eller domsmand er velkomne til at søge, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten.

 

 

Sidst opdateret: 20. december 2017