Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Søg tilladelse til at bruge byens pladser, parker og torve

Husk at søge om lov, hvis du skal benytte byens offentlige rum. Læs om, hvordan du skal søge og om hvilke regler, der gælder på de forskellige torve, pladser og parker i kommunen.

Torve og pladser

Bemærk at Kirketorvet ikke kan bookes fra 31-08-2018 til  01-09-2019. Rådhustorvet kan ikke bookes fra august 2019 til august 2020.

Skal du holde et arrangement på Rådhustorvet, Kirketorvet, Søndertorv, Nørretorv eller Torvet i Give, så skal du søge om lov. Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Parker

På Udeliv.dk kan du få et overblik over Vejle Kommunes parker. Når du låner en park skal du selv sørge for vand og el. Det er ikke noget vi leverer.

Har du et spørgsmål som du ikke finder svar på, så er du velkommen til at kontakte os. Ved bookning over flere dage skal ansøgning sendes to måneder før arrangement.

 • Torve

 • Banegårdspladsen

  For den del af Banegårdspladsen, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området uden for de opstillede cykelstativer.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  •  At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes generende beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Kirketorvet

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Kirketorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Kirketorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der er mulighed for tilslutning af strøm efter nærmere aftale med Teknik & Miljø. Nøgle til elskabet udleveres i Informationen.

  • Køretøjer må maks. være 12 m.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Kirketorvet i tilknytning til arrangementerne.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Nørretorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Nørretorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Nørretorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Nørretorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Monumentområdet i Jelling, Gorms Torv og Byens Torv

  Læs mere om, hvilke områder du kan booke, og hvilke regler der gælder for booking af monumentområdet

 • Rådhustorvet - Lukket 08/19 - 09/20

  Rådhustorvet 

  Rådhustorvet i Vejle står overfor en renovering fra 01-08-2019 til 31-08-2020 og kan ikke bookes i denne periode.

  Du kan anmode om at booke torvet, men det er med forbehold, da tidsplanen for at renovere Rådhustorvet er ukendt. Vi holder dig informeret, så du ved om renoveringen påvirker dit arrangement. 

  Så snart vi ved mere om tidsplanen for renoveringen kan du læse mere her på siden.

   

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Rådhustorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Rådhustorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der er mulighed for tilslutning af strøm efter nærmere aftale med Teknik & Miljø. Nøgle til elskabet udleveres i Informationen.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Rådhustorvet i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

  Ordensreglement

  For den del af Rådhustorvet, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Søndertorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Søndertorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Søndertorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Søndertorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Torvet i Give

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Torvet, Give mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Der er på Torvet indrettet 6 stadepladser, der udlejes til torvesalg. Torvedag er fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl.17:00. Der må kun afholdes arrangementer i ovennævnte tidsrum efter nærmere aftale.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Torvet, Give rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg, udover på de på planen anførte stadepladser.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret på dette kort. 

  • Arrangementerne skal respektere de 6 stadepladser, hvorfra torvesalg finder sted på fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Torvet i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Parker

 • Byparken

  Parken, der er udlagt som fodgængerareal, er et offentligt anlæg, hvor der gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.

   

  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd


  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

Sidst opdateret: 11. april 2019