Søg tilladelse til at bruge byens pladser, parker og torve

Husk at søge om lov, hvis du skal benytte byens offentlige rum. Læs om, hvordan du skal søge og om hvilke regler, der gælder på de forskellige torve, pladser og parker i kommunen.

Torve og pladser

Skal du holde et arrangement på Rådhustorvet, Kirketorvet, Søndertorv, Nørretorv, Gorms Torv i Jelling eller Torvet i Give, så skal du søge om lov. Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

 • Banegårdspladsen

  For den del af Banegårdspaldsen, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området uden for de opstillede cykelstativer.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  •  At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes generende beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Kirketorvet

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Kirketorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Kirketorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der er mulighed for tilslutning af strøm efter nærmere aftale med Teknik & Miljø. Nøgle til elskabet udleveres i Informationen.

  • Køretøjer må maks. være 12 m.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Kirketorvet i tilknytning til arrangementerne.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Rådhustorvet

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Rådhustorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Rådhustorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der er mulighed for tilslutning af strøm efter nærmere aftale med Teknik & Miljø. Nøgle til elskabet udleveres i Informationen.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Rådhustorvet i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

  Ordensregnement

  For den del af Rådhustorvet, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Søndertorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Søndertorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Søndertorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Søndertorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Nørretorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Nørretorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Nørretorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Nørretorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Gorms torv i Jelling

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Gorms torv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Gorms torv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Gorms torv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Torvet i Give

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Torvet, Give mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Der er på Torvet indrettet 6 stadepladser, der udlejes til torvesalg. Torvedag er fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl.17:00. Der må kun afholdes arrangementer i ovennævnte tidsrum efter nærmere aftale.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Torvet, Give rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg, udover på de på planen anførte stadepladser.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort. 

  • Arrangementerne skal respektere de 6 stadepladser, hvorfra torvesalg finder sted på fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Torvet i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

Parker

På Udeliv.dk kan du få et overblik over Vejle Kommunes parker. Når du låner en park skal du selv sørge for vand og el. Det er ikke noget vi leverer.

Har du et spørgsmål som du ikke finder svar på, så er du velkommen til at kontakte os. Ved bookning over flere dage skal ansøgning sendes to måneder før arrangement.

 • Byparken

  Parken, der er udlagt som fodgængerareal, er et offentligt anlæg, hvor der gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.

   

  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd


  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

Sidst opdateret: 31. marts 2017