Kurser for hal­bestyrelser

Bliv klædt bedre på til opgaven som bestyrelsesmedlem - for fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.

Vi har sammen med Idrættens Kompetence Center arrangeret et kursusforløb for halbestyrelser med 3 aftenkurser/workshops á 4,5 times varighed - hver aften fra kl. 17-21.30. Kurserne er sammenhængende og vi anbefaler, at I deltager i alle tre kurser, og at flest mulige fra bestyrelsen deltager. Kurserne er gratis, men hvis man ikke møder op til et kursus, bliver man faktureret 500 kr.
Sidste frist for tilmelding for alle tre kursusdage: 15 februar 2018

 • 7. marts 2018 kl. 17-21.30

 • Hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerene set i lyset af befolkningens ændrede idrætsvaner? (læs beskrivelse)
  • Befolkningens ændrede idrætsvaner
  • Udvikling af nye aktiviteter, tilbud og koncepter med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien på
   deltagernes egne faciliteter
  • Hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere med brugerne og hvad de ønsker?
  • Hvad er god service – og hvorfor er det vigtigere end nogensinde før?
  • Hvilke elementer indeholder en god servicestrategi og hvordan udarbejder man en holdbar servicestrategi?
  • Vi arbejder med de enkelte elementer i en stærk servicestrategi med udgangspunkt i deltagernes egne idrætsanlæg
 • 22. marts kl. 17-21.30

 • Bestyrelsesarbejde og personaleledelse på fremtidens idrætsfaciliteter (læs beskrivelse)
  • Hvordan håndterer vi de daglige ledelsesprocesser og skaber fremtidens attraktive arbejdsplads?
  • Situationsbestemt ledelse
  • Rekruttering og ledelse af frivillige
 • 12. april kl. 17-21.30

 • Strategi- og udviklingsprocesser til igangsætetlse og gennemførelse af forandringsprocesser (læs beskrivelse)
  • Vi gennemgår elementerne i en succesfuld udviklingsproces
  • Hvem skal vi have med om bord i udviklingsprocessen – og hvordan håndterer vi interessenterne?
  • Igangsættelse af markedsanalyse og forandringsprocesser med udgangspunkt i deltagernes egne idrætsanlæg
 • Yderligere info om kurserne

 • Hvad er inklusiv i kurset?
  • kursusmaterialer
  • Fuld forplejning alle dage
  • kursusbevis
  • 3 kursusdage á 4,5 timer
 • Hvad koster det at deltage?

  Kurserne er gratis, men hvis man ikke møder op til et kursus, bliver man faktureret 500 kr.

 • Hvor holder I kurserne?

  Det gør vi på idræts- og fritidsfaciliteter rundt om i kommunen. I får nærmere besked, når I har tilmeldt jer.

  Hver aften er det fra kl. 17-21.30. 

 • Hvordan er undervisningsformen?

  Vi kombinerer teoretiske oplæg med gruppearbejde og diskussioner.

  Alle deltagere arbejder løbende med udvikling af en strategi for egen facilitet, så at  I skaber en konkret værdi og grundlag for forandring for de faciliteter, I arbejder med til dagligt.

 • Hvem underviser?

  Det gør Klaus Frejo. Leder af Idrættens Kompentence Center og partner i Frejo&Steen, der arbejder med udvikling af idrætsfaciliteter og organisationer.

  Vi inviterer muligvis gæsteundervisere til et modul. 

 • Er der noget vi skal forberede inden kurserne?

  Forud for kursusforløbet udsender vi et spørgeskema til alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.

  Formålet med skemaet er at skabe et vidensgrundlag for undervisningen og at styrke læringsprocessen hos deltagerne.

 • Formål med kurset

  Kurserne har til formål at:

  • skabe en bredere forståelse blandt brugere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, omkring
   befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til fremtidens idrætsfaciliteter
  • klæde bestyrelserne bedre på til håndteringen af fremtidens udfordringer for faciliteterne
  • klæde bestyrelsesmedlemmerne bedre på til håndtering af den daglige ledelse af medarbejdere og
   frivillige.
Sidst opdateret: 09. januar 2018