Leder­akademi for forenings­ledere

Leder Akademiet er et personligt uddannelsesforløb – skræddersyet præcis til dig og din forening. 7 moduler fordelt på fem dage/aftener.

Undervisningen kobler konkrete lederopgaver og foreningsudvikling sammen med din personlige lederudvikling. Forløbet tager afsæt i dine ideer til, hvordan du gerne vil udvikle jeres forening, og underviserne supplerer med erfaring, relevant viden og værktøjer.

Hvem: Alle folkeoplysende foreningsledere.

Hvad: Leder Akademiet består af syv moduler fordelt på 5 undervisningsgange.

Antal: Der er max plads til 24 deltagere 

Pris: Gratis

Tilmeldingsfrist: 1. august

 • Model 1+2 - Introduktion + Ledelse af foreningen: Lørdag 26/8 2017 kl. 9 – 15.30

  Introduktion

  Her skal alle deltagere i spil i forhold til deres virkelighed og den udfordring, I skal arbejde med. Vi får opstillet mål, udviklet idéer til bestemte handlinger og skabt en struktur for, hvordan den enkelte skal lykkes med sine mål.

  Ledelse af foreningen

  På modulet får deltagerne skabt et overordnet blik på foreningens ledelse. Vi stiller skarpt på, hvem der er lederne i netop

  deres forening, og hvad der motiverer dem i deres frivillige arbejde. Vi arbejder med personprofiler og undersøger hvilke

  forskellige ressourcepersoner, der er til rådighed i foreningen, som kan hjælpe deltageren med at nå i mål med sine mål.

 • Modul 3 - Praktisk projektledelse: Mandag 11/9 2017 kl. 18.30 – 21.30

  Praktisk projektledelse

  Her arbejder vi med projektledelse af opgaven. Med udgangspunkt i projektteorien får I konkrete værktøjer til at lede og styre opgaven som et projekt i jeres egen forening, og hvordan projektopgaven skal bemandes for at styre projektet optimalt.

 • Modul 4 - Frivillighed: Mandag 9/10 2017 kl. 18.30 - 21.30

  Frivillighed

  Modulet sætter fokus på frivillighed. Hvordan kan du som foreningsleder sikre, at foreningen har de ”rigtige” frivillige til at løfte opgaverne. I får gode råd og sparring samt værktøjer til at spotte ressourcer.

 • Modul 5 - Foreningens kommunikation og markedsføring: Mandag 6/11 2017 kl. 18:30 – 21:30

  Foreningens kommunikation og markedsføring

  På dette modul arbejder vi med målgrupper og kommunikationskanaler med henblik på at styrke foreningens kommunikation og markedsføring samt sikre, at du som foreningsleder når i mål med dit projekt.

 • Modul 6 + 7 - Personlig ledelse + opsamling/præsentation: Lørdag 2/12 2017 kl. 9 – 15:30

  Personlig ledelse

  Her tager vi udgangspunkt i jer hver især. Du får fokus på, hvilken ledelsesstil du bruger, og hvilken type du er samt hvilke opgaver og roller, der passer bedst til din forening. Vi sætter også fokus på, hvad der er den dine styrker og udfordringer i forhold til dit projekt.

   

  opsamling/præsentation

  Formålet med dette modul er at den enkelte får sat fokus på egen læring i forløbet - derudover at der stilles skarpt på hvilke resultater og hvilken fremdrift, der har været i det enkelte projekt i forhold til at få flere medlemmer i foreningen.

Imellem modulerne er der mulighed for online sparring og tre til syv måneder efter det sidste modul kommer der en opfølgning. Formålet er at gøre status på dit projekt samt aftale eventuelle tiltag for at fremme projektets fremdrift og resultat. Der er også mulighed for erfaringsdeling og sparring mellem deltagerne.

Det er DIF og DGI der har udviklet Leder Akademiet som en del af deres fælles vision – Bevæg dig for livet

Sidst opdateret: 14. juni 2017