Sådan starter I en ny forening

Her kan I få vejledning i, hvad der skal til, for at starte en folkeoplysende forening.

 • Hvordan opretter vi en forening?

  Alle kan oprette en forening, men for at få tilskud fra kommunen, skal I godkendes som en folkeoplysende forening.
  Før I starter en ny forening, så tjek om der allerede findes en forening med jeres interesser på www.oplev.Vejle.dk eller nysport.dk, hvor de fleste foreninger er registreret.

 • Hvad skal vi sende ind for at blive godkendt som folkeoplysende forening?
  • Udfyld formularen

  • Kopi af referat fra stiftende generalforsamling

  • Foreningens vedtægter
 • Hvordan bliver foreningen godkendt til at modtage tilskud?

  For at blive godkendt som en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, skal jeres forening opfylde disse krav:

  • Have formuleret et formål, som fremgår af vedtægten

  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven

  • Have en bestyrelse

  • Være demokratisk opbygget - typisk ved at holde en årlig generalforsamling

  • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer

  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål

  • Være hjemmehørende i den kommune, foreningen får tilskud i

  • Have en forening, der er almennyttig og kontinuerlig

 • Kan foreningen låne/leje et lokale?

  Godkendte folkeoplysende foreninger har mulighed for at benytte ledige kommunale lokaler til folkeoplysende aktiviteter.

  Øvrigt alment nyttige foreninger kan søge om at få ledige lokaler stillet til rådighed til aktiviteter, der kan sidestilles med folkeoplysende aktiviteter.

 • Kan vi som ny forening få lokaletilskud?

  Nej, vi giver ikke tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud og udvidelse af lokaletilskud. I stedet forsøger vi at anvise et egnet kommunalt lokale.
  Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger:

  • Fra nye foreninger
  • Om nye lokaler
  • Om udvidelse af timetal
  • Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

  Læs om lån af lokaler

Sidst opdateret: 02. august 2018