Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Forslag til vedtægter

Det er vigtigt, at en folkeoplysende forening har vedtægter, for at undgå uoverensstemmelser. Her kan I få hjælp til, hvad vedtægter kan indeholde.

 • Hvordan opretter vi en forening der gerne vil tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde?

  I skal som gruppe være enige om at danne en forening,

  I udarbejder forslag til vedtægter for foreningen, se eksempel.

  Gruppen indkalder til møde for at etablere foreningen - dette kaldes den stiftende generalforsamling. 

  På møderne skal I føre en protokol, hvor I skal skrive generalforsamlingens dagsorden og beslutninger ind i.

 • Hvorfor skal vi lave vedtægter?

  For at vi kan godkende jeres forening, skal der være nogle vedtægter.

  Vedtægterne er "foreningens spilleregler", og det er dem der fortæller, hvordan foreningen skal fungere.

  Hvis der opstår personstridigheder og konflikter, er det rart at have et sæt klare spilleregler. 

  Samtidig er vedtægterne det enkelte medlems mulighed for at have et sæt klare spilleregler.

  Som minimum skal vedtægterne indeholde bestemmelser i overskrifterne fra §1 - §11. Se eksemplet.

   

   

Sidst opdateret: 14. maj 2018