Tilskud til foreningslokaler

Har din forening en nuværende ordning om lokaletilskud til private lokaler, kan I fortsat søge om det.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at de på grund af besparelser på lokaletilskudsområdet i øjeblikket ikke giver tilskud til:

-nye ansøgninger om lokaletilskud og udvidelse af nuværende lokaletilskud. I stedet forsøger vi at anvise et egnet kommunalt lokale.

Ved nye ansøgninger forstås ansøgninger:

 • fra nye foreninger
 • om nye lokaler
 • om udvidelse af timetal
 • om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.
 • Hvornår skal vi søge?

  I kan søge om tilskud til lokaler løbende.

  I bestemmer selv om I vil søge hvert kvartal, halvårligt eller én gang om året.

   

 • Ansøgningsfrister

  Lokaletilskud for et kalenderår skal ansøges senest 1/6 år efter.
  (2016 skal ansøges senest 1/6 2017)

   

 • Hvor meget kan vi få i lokaletilskud?

  Vi giver max 75% i lokaletilskud til tilskudsberettigede udgifter, dog nedsættes lokaletilskuddet, hvis lokaleudgifterne i 2017 overstiger

  • 131,22 kr. pr. aktivitetstime for almindelige lokaler og ridehaller
  • 262,52 kr. pr. aktivitetstime for haller

  så er det aktivitetstimebeløbet, som er grundlag for lokaletilskuddet.

   

 • Hvordan får vi lokaletilskud udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt til foreningens NemKonto. 

 • Kan vi få tilskud til springfaciliteter?

  Ja, alle kan få tilskud til leje af private springfaciliteter, dette gælder også for foreningerne der er godkendt i 2010 eller derefter. 

 • Kan vi få tilskud til reparation, vedligehold og køb af nye ting?

  Kontakt os altid, inden I sætter gang i større reparationer eller vedligeholdelse, hvis det koster over 5.000 kr. 

  Vi giver ikke tilskud til nye ting - kun hvis I kan dokumentere, at det vil være dyrere end at vedligeholde det gamle. 

 • Hvad kan vi ikke få lokaletilskud til?

  I kan ikke få lokaletilskud til

  • et offentligt arrangement, hvor I tager entré 

  •  udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling

  • arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  I kan vælge at indsende bilag/kvitteringer som dokumentation for udgifterne eller et årligt regnskab for lokalerne, hvor udgifterne til lokalerne kan ses. 

  Vælger I at indsende et årligt lokaleregnskab, skal I udbygge jeres kontoplan, så jeres årlige tilskudsberettigede lokaleudgifter kan skrives ind - fordelt på de udgiftsposter - der kan gives lokaletilskud til.

 • Stikprøvekontrol

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

 • Hvilke driftsudgifter kan vi ikke få lokaletilskud til?
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den.

  • Nye lejemål i haller eller ændringer af lejemål, hvis det giver merudgifter for kommunen.

  • Væsentlige udvidelser af aktivitetstimetallet

  • Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedr. lokaler og lejrpladser hvis det giver merudgifter for kommunen.
Sidst opdateret: 09. januar 2018