Tilskud til faste lokaler- og driftsudgifter

Fra 2019 kan I som forening kun søge tilskud 1 gang årligt. Der er ansøgningsfrist 1. marts 2019 for ansøgninger om tilskud til 2019. Foreninger, der har behov for separat at søge lokaletilskud for månederne januar og februar 2019, skal kontakte Kathrine Rasmussen på kathr@vejle.dk med henblik på at få lavet aftale herom.

Ved spørgsmål:
Spejdere kan kontakte Margrethe Nielsen
Øvrige foreninger kan kontakte Kathrine Rasmussen

Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan ansøge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

I kan indsende jeres ansøgninger om nye lokaler og/eller forøgelse af nuværende lokaletilskud løbende.
Folkeoplysningsudvalget vil behandle ansøgninger på førstkommende møde.

Bemærk: Folkeoplysningsudvalget bevilger kun tilskud til nye ansøgninger eller forøger nuværende lokaletilskud, hvis der er flere penge tilbage i puljen.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvornår skal vi søge?

  Foreninger, der i dag modtager lokaletilskud, kan ansøge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts for indeværende år. Ansøgningen skal indeholde det forgange års afholdte tilskudsberettigede lokaleudgifter og budget for indeværende år.

  I kan sende ansøgninger om tilskud til nye lokaler eller forøgelse af nuværende lokaletilskud løbende. Folkeoplysningsudvalget behandler disse ansøgninger på førstkommende møde. 

   

 • Ansøgningsfrist

  Der er ansøgningfrist 1. marts 2019 for lokaletilskud til 2019. 

   

 • Hvilke udgifter kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler fx:

  • Renter, administrationsbidrag, renter af kloakbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)
 • Hvilke udgifter kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Frivillig arbejdskraft til rengøring
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Køleskab og fryser
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Et offentligt arrangement, hvor der betales entré
  • Udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den
 • Skal vi fratrække indtægter?

  Indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Særlige regler for rideklubber

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvor meget kan vi få i lokaletilskud?

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan vi anvise kommunale lokaler eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi lokaletilskud udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt til foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1 til 4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt
  • Eller regnskab med hele bestyrelsens underskrift og attesteret af revisor

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura/kvittering, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

 • Stikprøvekontrol

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

Sidst opdateret: 31. januar 2019