Lokaletilskud til spejder- og træningslejre

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan ansøge om lokaletilskud til spejder- og træningslejre.

Lokaletilskud til spejder- og træningslejre:

Alle godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om lokaletilskud til spejder og træningslejre.

 • Hvad kan vi søge til?

   

  Der kan søges lokaletilskud til spejder- og træningslejre i Danmark og Sydslesvig. Ansøgningen skal vedrøre indeværende år, dvs. at lejrene skal afholdes i samme år, som der ansøges.

   

   

   

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  Der kan ikke søges om tilskud til:

  • Spejder- og træningslejre i øvrige udland
  • Overnatning i sommerhuse, campingpladser og feriecentre
  • Aktiviteter afholdt i forbindelse med spejder- og træningslejre
  • Udgifter til trænere, instruktører og livreddere

   

 • Hvornår kan vi søge?

  Der kan søges 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. november.

   

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Der kan maksimalt bevilges 75 % af lokaleudgifterne til spejder- og træningslejre, dog maksimalt svarende til 75 % af aktivitetstimetallet for lejrene.

  Vær opmærksom på, at hvis de samlede ansøgningers beløb er større end puljens råderum, vil alle ansøgninger fordeles procentuelt.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

   Tilskuddet udbetales til foreningens Nemkonto via cvr.nr.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudsnit/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå hvad udgiften er til -  til hvilket formål, og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

   

   

   

Sidst opdateret: 24. januar 2019