Lokaletilskud til vedligeholdelse af lokaler

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til vedligehold af egne og lejede lokaler.

Lokaletilskud til vedligehold:

Alle godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold er foreningens pligt, kan søge om lokaletilskud til vedligehold af lokaler.

 

 • Hvad kan vi søge til?
  • Reparationer og vedligehold af bygning/lokale.
  • Reparation og udskiftning af værktøj
  • Skorstensfejning
  • Materialeindkøb til vedligehold
  • Renovering af kloakrør (indendørs)
  • Reparation og vedligeholdelse af radiatorer, el og vandrør
 • Hvad kan der ikke søges til?
  • Nyanskaffelser – medmindre det kan dokumenteres, at en reparation er dyrere.
  • Frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse
  • Udendørs arealer, herunder el, opkridtning, græsslåning mv.
  • Haveredskaber
  • Kontorartikler og computere
  • Inventar, møbler, rekvisitter og udstyr
  • Snerydning
  • Træfældning
  • Vedligeholdelse af tilkørselsvej og p-plads
  • Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg
  • Røgalarmer
  • Gebyr ved for sen indbetaling

   

 • Ansøgningsfrister

  Ansøgninger indsendes løbende.

  Ansøgninger over 15.000 kr. behandles af Folkeoplysningsudvalget, som har møder 6 gange årligt.

   

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Tilskuddets størrelse vil bero på en konkret vurdering - bl.a. med udgangspunkt i foreningens økonomi, mulighed for egenfinansiering, tidligere bevilget tilskud til vedligehold.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales til foreningens Nemkonto via CVR.nr.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudsnit/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå hvad udgiften er til -  til hvilket formål, og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

Sidst opdateret: 24. januar 2019