Valg til Folke­oplysnings­udvalget 7. de­cem­ber 2017

Torsdag den 7. december 2017 er der valg til Vejle Kommunes Folkeoplysningsudvalg. De 7 grupper, udvalget er sammensat af, skal senest kl. 21 den 7. december give besked om, hvem der er valgt fra de forskellige grupper. Det nye udvalg tiltræder 1. januar 2017.

Lokale til rådighed i Bygningen Vejle

De grupper, der ønsker det, kan holde deres valg i Bygningen i Vejle fra kl. 19 den 7. december, hvor der vil være et lokale til rådighed.  I skal senest kl. 21 samme aften give besked til Louise Stockmann Poulsen om, hvem der er valgt til udvalget. 

Hvordan vælger vi?

Interessegrupperne vælger selv medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget blandt den gruppe, de repræsenterer. For hvert medlem skal I vælge en stedfortræder. Hver forening har én stemme. 

Hvem sidder i Folkeoplysningsudvalget?

Folkeoplysningsudvalget i Vejle Kommune består af op til 12 medlemmer:

• 2 politikere fra Kultur- og Idrætsudvalget
• 3 repræsentanter fra aftenskolerne
• 3 repræsentanter fra idrætsforeningerne
• 1 repræsentant fra de uniformerede korps (spejdere)
• 1 repræsentant fra handicapforeningerne
• 1 repræsentant fra øvrige foreninger
• 1 repræsentant fra de selvorganiserede, der på eget initiativ arrangerer idræts- eller fritidsaktiviteter uden at være organiseret i en forening. 


Sidst opdateret: 21. november 2017