Vejle – kunst og kultur med vilje! - 6 kunst­strate­giske ind­satser

Billedkunstrådets forslag til indsatser 2019-2021

Arbejdsgruppens udkast fra den 6. juni 2019

Indledning: Kunst skaber værdi

Kunst og kultur har først og frem-mest værdi i sig selv. Men de kunstneriske og kulturelle brancher yder også et stort økonomisk bidrag til samfundsøkonomien.
Vi skal vænne os til at tale om kunst og kultur som en værdifuld økonomisk faktor, der bidrager til økonomisk vækst i form af eksempelvis øget turisme, øget bosætning og mere byliv, ligesom kunst også fungerer som en positiv faktor i eksempelvis sygehusmiljøer og integration.
Kunst og kultur er et vigtigt om-råde for offentlig investering, fordi kunst og kultur bidrager til velfærd, vækst, udvikling, sammenhæng og demokrati. Når man investerer på en kompetent og strategisk velovervejet måde, får man sine investeringer mange gange igen. Både menneskeligt og økonomisk.

Rådet har i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med oplæg til kunststrategiske indsatser, særligt udviklingen af kunstnermiljøer i Vejle.
Oplægget indeholder seks strategiske indspark til, hvordan Vejle kan arbejde med kunst og kultur - med vilje! Indsatserne ”Kunstnermiljøer”, ”Lokalt talentmiljø” og ”International Art” er udfoldet i særskilt materiale.
Billedkunstrådet vil, i samarbejde med byrådet, professionelle kunstnere, uddannelser, erhverv, fonde og andre samarbejdsparter, arbejde for at realisere de strategiske indsatser.

6 strategiske indsatser

 • Kunstnermiljøer

  For at understøtte den kunstneri-ske produktion og skabe et miljø for gensidig inspiration mellem kunst-nere i Trekantområdet ønsker vi at skabe et kunstnermiljø for de pro-fessionelle kunstnere - med kunst-nerværksteder, gæsteværksted, workshopfaciliteter og udstillings-mulighed.

  Tiltag:

  • Værksteder
  • Gæsteværksteder
  • Workshops
  • Udstillingssted

  Eksisterende tiltag:

  • Grafisk værksted
  • Kunsthal Vejle
  • Vejle Kunstmuseum
  • Pop-up kunst
  • Skulpturby.dk
 • Lokalt talentmiljø

  I Vejle Kommune har vi mange unge talenter inden for kunstarterne. For at talentet også skal udfolde sig, skal det dyrkes og plejes. Der er derfor brug for en ny talentindsats, så de unge kunstudøvere kan omsætte deres talent til en levevej. Indsatsen vil kunne tiltrække unge fra hele Tre-kantområdet.

  Tiltag:

  • Talentudviklingsstrategi
  • Talentkommune
  • karriereprogram for unge kunstnere
  • Kunstnerisk grundkursus (kunst, arkitektur, film, foto m.m.)
 • International Art

  Med et internationalt fokus løfter vi kunsten op på et attraktivt niveau både kunstnerisk og i forhold til netværksdannelse og vidensdeling. Via internationale kunstbesøg, netværk, talks og masterclasses sætter vi Vejle på verdenskortet.

  Tiltag: 

  • International masterclasses
  • Art network
  • Art talks

  Eksisterende tiltag:

  • Artist in residency
 • Børn, unge, kunst og kultur

  Kunst og kultur kan på mange må-der noget helt særligt i forhold til at udvide børn og unges verdensbil-lede og styrke deres trivsel, indlæ-ringsevne og innovationslyst, så de kan udnytte deres fulde potentiale. I Vejle Kommune vil vi sikre, at alle børn og unge møder de kunstneriske fag gennem deres institution, skole, uddannelse og i deres fritid.

  Indsatser:

  • Xeneriet (teaterskole, billedkunst, forfatter og film)
  • FabLab
  • Makerspace (film, visuelt)
  • Musikskole
 • Kunst- og kulturevents

  Med små og store kunst- og kultur-events gør vi kunsten og kulturen lettilgængelig for alle. Arrangementerne er med til at ska-be oplevelser og liv i vores byer og understøtte Vejle som en attraktiv kommune at besøge eller bosætte sig i.

  Tiltag:

  • Kunst/arkitekturbiennale
  • Kulturnat

  Eksisterende tiltag:

  • Floating Art
  • Skulpturdage
  • Mytologisk Art Festival
  • Åbne Døre
  • Locumskoncerter
  • PikNik Party
  • Musik på Højene
  • Spotlight
 • Kunst i byrum og bygninger

  Kunst skal være en synlig og integre-ret del af vores hverdagslandskab, i byrum og bygninger. Både i eksiste-rende byrum og bygninger - og når vi skaber nye.
  På nationalt plan er erfaringerne med kunst i byrum, at kunsten med-virker til at styrke den lokale identi-tet, skabe dialog og refleksion - og øge vores generelle livskvalitet.

  Tiltag:

  • Kunst i byrummene
  • Kunst i byggeriet
  • Kunststrategi

  Eksisterende tiltag:

  • Kulturkvarter

Om Billedkunstrådet

Vejle Billedkunstråd skal fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten. Rådet består af byrådsmedlemmer, professionelle billedkunstnere og fagrepræsentanter fra kunst og arkitektur. Billedkunstrådet arbejder bl.a. for at skabe bedst mulige arbejds- og værkstedforhold for professionelle, anerkendte og aktive billedkunstnere i Vejle Kommune.

Sidst opdateret: 03. juli 2019