Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Søg tilskud til faste lokale- og driftsudgifter (for nuværende modtagere)

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

Du skal

 1. bruge adressen på lokalet/faciliteten
 2. bruge antallet af medlemmer, medlemmer over 25 år og ledere/instruktører over 25 år
 3. bruge aktivitetstimeantallet fordelt på idrætshaller mv. og øvrige lokaler
 4. bruge afholdte udgifter for sidste regnskabsår og forventede udgifter for dette budgetår (leje, renter, skatter, el, vand, varme, renovation, rengøring mv.)
 5. bruge indtægter af enhver art vedr. udlejning/fremleje
 6. vedhæfte dokumentation for afholdte udgifter/regnskab og lejeindtægter

Sådan gør du

 1. Udfyld oplysninger om ansøger
 2. Udfyld oplysninger om lokalet, medlemmer og aktivitetstimer
 3. Send ansøgning
Søg tilskud til faste lokale- og driftsudgifter (for nuværende modtagere)
 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  Nuværende modtagere kan søge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler f.eks.:

  • Renter, administrationsbidrag, renter af kloakbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Frivillig arbejdskraft til rengøring
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Køleskab og fryser
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Et offentligt arrangement, hvor der betales entré
  • Udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Skal vi fratrække indtægter?

  Ja, indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan vi anvise kommunale lokaler eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi tilskuddet udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt på foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1-4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt
  • Eller regnskab med hele bestyrelsens underskrift og attesteret af revisor

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura/kvittering, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

 • Vi laver stikprøver

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

  Vi tager også på foreningsbesøg hos nogle foreninger.

Sidst opdateret: 31. august 2020