17. februar kl. 4: Oversvømmelser overstået

Næsten alle veje farbare inden morgentrafikken. Containere stilles op til brugte sandsække.
Læs mere

Søg tilskud til faste lokale- og driftsudgifter (for nye ansøgere)

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

Du skal

 1. bruge adressen og antal af kvadratmeter på lokalet/faciliteten
 2. bruge antallet af medlemmer og medlemmer over 25 år
 3. bruge foreningens årlige aktivitetstimetal
 4. vedhæfte foreningens oversigt over aktiviteter
 5. bruge afholdte udgifter for sidste regnskabsår og forventede udgifter for dette budgetår (leje, renter, skatter, el, vand, varme, renovation, rengøring mv.)
 6. bruge indtægter vedr. udlejning/fremleje
 7. vedhæfte lejekontrakt/udkast til lejekontrakt og seneste regnskab

Sådan gør du

 1. Udfyld oplysninger om ansøger
 2. Udfyld oplysninger om lokalet, medlemmer og aktiviteter og udgifter
 3. Send ansøgning
Søg tilskud til nye lokaler eller forøgelse af lokaletilskud
 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  Nye ansøgere kan søge løbende

  Frister i 2020:

  • 9. januar - møde 20. februar
  • 5. marts - møde 16. april
  • 30. april - 11. juni
  • 11. juni - møde 27. august
  • 10. september - møde 22. oktober
  • 29. november - møde 10. december
 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

  Har I ikke tidligere modtaget lokaletilskud, skal Folkeoplysningsudvalget først behandle jeres ansøgning.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler f.eks.:

  • Renter, administrationsbidrag, renter af kloakbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Frivillig arbejdskraft til rengøring
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Køleskab og fryser
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Et offentligt arrangement, hvor der betales entré
  • Udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Skal vi trække indtægter fra?

  Ja, indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan vi anvise kommunale lokaler eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi tilskuddet udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt på foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1-4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt
  • Eller regnskab med hele bestyrelsens underskrift og attesteret af revisor

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura/kvittering, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

 • Vi laver stikprøver

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

Sidst opdateret: 20. januar 2020