Tilskud til faste lokale- og driftsudgifter

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

Ved spørgsmål:
Spejdere kan kontakte Margrethe Nielsen
Øvrige foreninger kan kontakte Kathrine Rasmussen

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvornår skal vi søge?

  Nuværende modtagere kan søge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts for indeværende år.

  Nye ansøgere kan søge løbende om tilskud til nye lokaler eller forøgelse af nuværende lokaletilskud.

  Folkeoplysningsudvalget behandler disse ansøgninger på førstkommende møde. 

  Ansøgningen skal indeholde det forgange års afholdte tilskudsberettigede lokaleudgifter og budget for indeværende år.

 • Hvilke udgifter kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler fx:

  • Renter, administrationsbidrag, renter af kloakbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)
 • Hvilke udgifter kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Frivillig arbejdskraft til rengøring
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Køleskab og fryser
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Et offentligt arrangement, hvor der betales entré
  • Udgifter til lokaler som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Arrangementer, hvor der afholdes spil, hvor der er økonomisk gevinst for foreningen
  • Egen hal - hvis I ikke tidligere har fået tilskud til den
 • Skal vi fratrække indtægter?

  Indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Særlige regler for rideklubber

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvor meget kan vi få i lokaletilskud?

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan vi anvise kommunale lokaler eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi lokaletilskud udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt til foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1 til 4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt
  • Eller regnskab med hele bestyrelsens underskrift og attesteret af revisor

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura/kvittering, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

 • Stikprøvekontrol

  Vi laver stikprøvekontroller. Derfor er det vigtigt, at I gemmer jeres dokumentation for udgifterne til lokalerne. 

Sidst opdateret: 19. december 2019