EliteVejle

EliteVejle - støtte til talentudvikling

Som paraply for elitesporten i Vejle har vi et selvstændigt organ – EliteVejle. Vi har nedsat Eliteidrætsrådet med repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, idrætten, pressen og byrådet.

EliteVejle og eliteidrætsrådets formål er at skabe grobund for talentudvikling i Vejle og omegn. Og ikke mindst skabe rammer for unge idrætstalenter under uddannelse, så de både kan passe skolen og talentet.

Fokuspunkterne hos EliteVejle er:

  • Talentudvikling
  • Klubudvikling
  • Koordinering af uddannelse og træning
  • Fastholde talenterne i området.

Målet er at få Vejle på sportslandkortet og medaljer til området. Og en ikke uvæsenlig sidegevinst er, at breddeidrætten i idrætsforeningerne bliver styrket, i takt med at der skabes stærke træningsmiljøer.

Sidst opdateret: 09. januar 2018