Eliteidrætsrådet

Eliteidrætsrådet skal synliggøre eliteidrætten, talenterne og aktiviteterne. Rådet fordeler de økonomiske midler, der årligt er til rådighed, og sikrer, at midlerne til talentudviklingen bliver udnyttet optimalt.

Eliteidrætsrådet er sat sammen af repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, idrætten, pressen og byrådet i Vejle. Sammensætningen sikrer en bred vifte af kompetencer, så rådet varetager opgaverne bedst muligt.

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Knud Erik Hansen
Formand for Eliteidrætsrådet
Medlem af Forretningsudvalget

Dan Arnløv
Næstformand for Eliteidrætsrådet. Formand for Kultur- & Idrætsudvalget.
Medlem af Forretningsudvalget

Dan Skjerning
Formand for Børne- & Familieudvalget   

Leif Nygaard
Repræsentant for Vejle Idrætsråd

Alex Pedersen
Pressens repræsentant. Chefredaktør og adm. direktør for Jyske Medier A/S

Bruno Lindskjold                                                    
Uddannelsesrepræsentant. Rektor Campus Vejle

Ole Damgaard
Uddannelsesrepræsentant. Forstander Vejle Idrætshøjskole
Medlem af Forretningsudvalget

Karl Kristian Terkelsen
Foreningsrepræsentant. Orienteringsklubben OK Gorm

Bjarne Jacobsen                                                     
Foreningsrepræsentant. Cheftræner for konkurrenceafdelingen i Vejle Svømmeklub

Tina Kromann Lyngsø                                           
Erhvervsrepræsentant. Områdedirektør Sydbank

Leif Bojesen                                
Erhvervsrepræsentant. Uddannelsesdirektør Erhvervsakademiet Lillebælt

Sidst opdateret: 09. januar 2018