Koncept

EliteVejle støtter talentudviklingen i Vejle Kommune.

Støttekonceptet tager sit udgangspunkt i støtte til talentmiljøer med et højt nationalt og internationalt niveau, så klubberne kan være med i toppen af dansk og international eliteidræt med base i Vejle Kommune.

Samarbejdsklubberne kategoriseres på tre niveauer i forhold til støtte og placering i EliteVejles støttekoncept:

 • Guldklubber
     (mulighed for årlig støtte på 75.000-100.000 kr.)
 • Sølvklubber
     (mulighed for årlig støtte på 40.000-65.000 kr.)
 • Bronzeklubber
     (mulighed for årlig støtte op til 30.000 kr.).

Vi vurderer idrætsgrenene/klubberne løbende, og med baggrund i det årlige evaluerings- og udviklingsmøde placerer vi idrætten i støttekonceptet.

EliteVejle laver sammen med klubberne en kontrakt, som afstemmer krav og forventninger til samarbejdet.

Særlige fokusområder
I forhold til de 3 kategorier skal klubberne opfylde forskellige krav for at komme i betragtning til at modtage støtte. Støttebeløbet til en eliteklub afhænger af, hvilket sportsligt niveau klubben befinder sig på, klubbens økonomiske behov og hvor mange af EliteVejles krav, klubben opfylder.

De særlige fokusområder i støttekonceptet er:

 • Træningsmængden i forhold til ATK: ATK'en er et af de væsentligste omdrejningspunkter for arbejdet med talentudvikling.
 • Trænernes uddannelsesniveau: Kompetente trænere er en forudsætning for at tilbyde træning med den rette kvalitet.
 • Klubbernes organisation: Organisationen skal være gearet til at arbejde med talentudvikling. Det skal bl.a. sikres gennem deltagelse i ledelses- og organisationsudvikling.
 • Netværk/samarbejde på tværs: EliteVejle opfordrer til, at klubberne samarbejder på tværs af idrætsgrene, samtidig med at flere klubber inden for samme idrætsgren indleder et samarbejde for at styrke talentudviklingen.
 • Talentmiljøer: Klubberne skal arbejde på at etablere talentudviklingsmiljøer, der skal være med til at fastholde udøverne, så der på sigt også kommer et seniorelitemiljø.

 

Sidst opdateret: 09. januar 2018