Eliteidrætsrådet

Eliteidrætsrådet skal synliggøre eliteidrætten, talenterne og aktiviteterne. Rådet fordeler de økonomiske midler, der årligt er til rådighed, og sikrer, at midlerne til talentudviklingen bliver udnyttet optimalt.

Eliteidrætsrådet er sat sammen af repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, idrætten, pressen og byrådet i Vejle. Sammensætningen sikrer en bred vifte af kompetencer, så rådet varetager opgaverne bedst muligt.

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Knud Erik Hansen
Formand for Eliteidrætsrådet
Medlem af Forretningsudvalget.

Dan Arnløv
Næstformand for Eliteidrætsrådet. Formand for Kultur- & Idrætsudvalget.
Medlem af Forretningsudvalget.

Dan Skjerning
Formand for Børne- & Familieudvalget.   

Leif Nygaard
Repræsentant for Vejle Idrætsråd.

Alex Pedersen
Pressens repræsentant. Chefredaktør og adm. direktør for Jyske Medier A/S.

Bruno Lindskjold                                                    
Uddannelsesrepræsentant. Rektor Campus Vejle

Ole Damgaard
Uddannelsesrepræsentant. Forstander Vejle Idrætshøjskole.
Medlem af Forretningsudvalget.

Karl Kristian Terkelsen
Foreningsrepræsentant. Orienteringsklubben OK Gorm

Bjarne Jacobsen                                                     
Foreningsrepræsentant. Cheftræner for konkurrenceafdelingen i Vejle Svømmeklub.

Tina Kromann Lyngsø                                           
Erhvervsrepræsentant. Områdedirektør Sydbank.

Leif Bojesen                                
Erhvervsrepræsentant. Uddannelsesdirektør Erhvervsakademiet Lillebælt

Lone Tørnes Andersen                                         
Erhvervsrepræsentant. Support office manager Dansk Supermarked Gruppen.

Sidst opdateret: 24. april 2017