Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Elite­idræts­klasser 7.-9. klasse på NOVA­skolen

Går du i folkeskole? Brænder du for din sport – og har du lyst til at prøve dit talent af? Så er eliteidrætsklasserne på NOVAskolen det rette sted for dig. Fra skoleåret 2020/21 optager vi også e-sportselever. Næste optag vil være for skoleåret 21/22 - der vil være infomøde og ansøgningsfrist i starten af 2021.

Sådan er eliteidrætsklasserne:

 • Eliteidrætsklasserne er et særligt spor for talenter i 7.-9. klasse på NOVAskolen i Vejle
 • Du har det samme antal obligatoriske timer som andre elever, men undervisningen er tilrettelagt, så du får fri til morgentræning to gange om ugen.
 • Som elev i en eliteidrætsklasse går du i klasse med andre, som elsker og brænder lige så meget for deres sport som du selv.
 • Du og dine klassekammerater får et helt naturligt fællesskab omkring sporten og en forståelse for, at du i den forbindelse er nødt til at takke nej til nogle aktiviteter på grund af din sport.
Mød Sebastian - Elitesvømmer og elev i eliteidrætsklassen på NOVAskolen
 • Typiske spørgsmål:

 • Hvordan ser hverdagen ud i eliteidrætsklasserne?

  Morgentræning:

  Der er morgentræning 2 gange om ugen. Hvis din klub eller andre (f.eks. VIES) stiller en træner til rådighed, kan du få træning inden for egen sport. Ellers følger du basistræningen med de andre fra klassen. 

  Derudover er der også den obligatoriske idræt på skemaet.

  NOVAskolen:
  PÅ skolen er der lærere i eliteidrætsklasserne, som har en særlig forståelse for de udfordringer, du kan stå i. Der bliver udarbejdet en dynamisk årsplan, så du kan skabe et overblik over lektier kontra spidsbelastninger i egen sportsgren.

  Du kan spise sundt og varieret i kantinen på skolen og har mulighed for at kunne spise, når det passer dig.

  Der er fleksible forhold til at få fri til konkurrence (inden for rammerne af folkeskoleloven og Vejle Kommunes retningslinjer).

  Sammen med NOVAskolen har vi ansat en sportskoordinator på skolen, hvis rolle er at hjælpe og guide dig og dine klassekammerater i hverdagen og være kontakten til samarbejdspartnere og forældre.

   

   

 • Eliteidrætsklasserne – nu med e-sport

  Som noget nyt optager NOVAskolen fra skoleåret 2020/2021 e-sportselever i eliteidrætsklasserne.

  EliteVejle har indgået et samarbejde med NOVAskolen og Campus Vejle Sportscollege, der gør det muligt for e-sportselever at blive en del af eliteidrætsklasserne på NOVAskolen på lige fod med de andre elever.

  E-sportudøvere er atleter, der tager deres træning, kost, søvn og generelle livførelse seriøst.  Som e-sportselev på NOVAskolen bliver der derfor stillet krav til, at du har motivation til at træne og konkurrere i e-sport, samt at EliteVejle vurderer dig til at have et potentiale, som du kan udvikle over tid.

  Kriterier for optagelse
  Du skal opfylde samme krav og procedure for optagelse som andre elever i eliteidrætsklasserne: Læs mere under ”Hvordan bliver du optaget i en eliteidrætsklasse?”

  Den eneste forskel er, at EliteVejle i samarbejde med en repræsentant for Campus Vejle Sportscollege vil vurdere dit talentpotentiale. Campus Vejle Sportscollege skal have adgang til din steam og/eller LOL account.

  For at komme i betragtning som e-sportselev på NOVAskolen skal du igennem et forløb hos Campus Vejle Sportscollege, der indebærer deltagelse i træning med Campus Vejle Sportscolleges e-sportselever samt eventuelt en samtale omkring din motivation for og mål med e-sport. En helhedsvurdering af dette forløb bliver afgørende for, om du bliver tilbudt en plads i eliteidrætsklasserne på NOVAskolen. Kontakt Ane Knudsen eller John Risberg for at høre mere om det videre forløb.

  Hverdag
  E-sportseleverne har sammen med de andre elever i eliteidrætsklasserne basismorgentræning en gang om ugen. Campus Vejle har i samarbejde med FysioPlan udarbejdet et forebyggelsesprogram for e-sport, som er oplagt at følge for at undgå skader.
  Selvspilstræning foregår i Campus Vejle-regi i Farveriet, hvor eleverne fra NOVAskolen vil indgå på lige vilkår med Campus Vejles elever.

  Det betyder konkret:

  • 1 fast ugentlig eftermiddagstræning
  • Mulighed for at benytte faciliteterne i Farveriet, så du og de andre e-sportelever bliver en naturlig del af talentmiljøet i Vejle omkring e-sport
  • Mulighed for at booke træning som hold/individuel spiller tre dage om ugen
  • Mulighed for at tilmelde dig workshop i et spilspecifikt emne.


  EliteVejle tilbyder i samarbejde med Campus Vejle Sportscollege træning i League of Legends og i CS:GO.

 • Hvordan bliver du optaget i en eliteidrætsklasse?

  Du skal:

  1. sende din ansøgning om optagelse inden fristen 20. februar 2020
  2. opfylde krav og procedure for optagelse.
  3. være indforstået med at skifte skole til NOVAskolen

  Krav for optagelse

  Du skal:

  •  være medlem af en idrætsforening i Vejle Kommune og/eller bosiddende i Vejle Kommune.
  • udvise lyst, vilje og motivation til at træne og konkurrere.
  • vurderes til at have et potentiale, som kan udvikles over tid.
  • være sportslig godkendt af din nuværende klub (gælder ikke e-sport)

  Sådan gør du:

  1. Få en udtalelse fra din nuværende skole og vedlæg seneste elevplan (for e-sport skal du indhente din udtalelse hos EliteVejle).
  2. Få en udtalelse fra din nuværende klubtræner, hvor han/hun vurderer dit talentpotentiale - for e-sport skal du have en udtalelse fra Campus Vejle Sportscollege).
  3. Skriv en motiveret ansøgning, hvor du selv beskriver:
   1. hvorfor du gerne vil gå i en eliteidrætsklasse
   2. hvordan du vurderer dig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe din skole - denne egen vurdering har stor vægt i optagelsesprocessen.
  1. Send din motiverede ansøgning sammen med udtalelserne og samtykkeerklæring senest fredag d. 20/2 2020.
  2. Der er mulighed for uddybende samtaler og prøvetræning efterfølgende
  3.  Du får en mail med svar på, om du er optaget eller ej.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Når du er optaget:

  Inden skoleårets start inviteres du og de andre elever til en informationsaften på NOVAskolen, hvor I og jeres forældre vil få mulighed for at se skolen, høre om praktiske forhold og mulighed for at stille spørgsmål til skolestarten på NOVAskolen.

  Du bliver udsluset af EliteVejles talentudviklingsmiljø, hvis du:

  • ikke tager ansvar for din egen træning
  • har mistet motivationen til at træne eller har en adfærd, hvor det bliver tydeligt for trænerne, at du ikke længere er motiveret.
  • selv vælger sporten fra i løbet af 7. – 8. klasse.


  Hvis du mister lysten til at dyrke din sport og deltage i morgentræningen, vil du blive udsluset af eliteidrætsklassen og tilbudt en plads i en anden klasse på NOVAskolen. Hvis du mister motivationen i 9. klasse vil du blive tilbudt at blive i sportsklassen, dog uden at deltage i morgentræningen.

  Lever du ikke op til kravene for deltagelse vil følgende procedure blive fulgt:

  Den ansvarlig talenttræner vil tage en samtale med dig og dine forældre om hvilke områder, der skal forbedres for fortsat at kunne være med. I aftaler hvilke områder, der skal arbejdes med, og derefter får du en periode til at arbejde med de aftalte områder. Du vil få en tilbagemelding fra talenttræneren på, om samtalen har haft den ønskede effekt. Er der efter den aftalte periode ikke sket en forbedring, vil du blive udsluset og tilbudt skolegang i en anden klasse.

 • Om eliteidrætsklasserne

  Formål:
  NOVAskolen er udpeget af Vejle kommune til at løfte opgaven med at udbyde eliteidrætsklasser i henhold til rammerne i aftalen mellem Team Danmark og Vejle Kommune.

  Formålet er, at børn/unge i 7. til 9. klasse får muligheden for at skabe balance mellem skole og sport. Vi i EliteVejle og NOVAskolen ser det som vores fornemmeste opgave at understøtte talenterne i jagten på et højt sportsligt niveau, samtidig med at vi bidrager med et højt skolefagligt niveau, som giver dig en solid ballast ud i uddannelseslivet.

  Vision:
  Vi ønsker at skabe et skoletilbud, hvor du og dine klassekammerater, hver især oplever, at der er balance mellem skole og et aktivt sportsliv.

  Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at du som sportstalent skal understøttes i din ambition om at blive dygtig inden for din sport, hvilket betyder, at skolen er med til at skabe en struktur, hvor sport og skole går hånd i hånd.

  • Målsætning:
   Vi ønsker at skabe harmoniske eliteidrætsklasser, som vægter det enkelte talents trivsel.
  • Vi vægter, at talenterne møder høj faglighed i alle fag.
  • At NOVAskolen er en aktiv samarbejdspartner ud i talentudviklingsmiljøet i Vejle.
  • Vi har fokus på den enkeltes særlige udfordringer i deres idrætsgren.
  • At eliteidrætsklasserne er en integreret del af NOVAskolen.
  • At skabe et miljø hvor talenterne oplever en sammenhængende hverdag.

   

   

   

   

   

   

 • Værdisæt for talentudvikling og talentdefinition

  EliteVejle og NOVAskolens arbejde med talenterne bygger på Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.

  Værdierne, som vi arbejder med, er:

  • Helhed
  • Udvikling
  • Samarbejde
  • Engagement
  • Trivsel

  Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

  Talent-HUSET er en ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau.

  Derfor er Talent-HUSET ligeledes en ”ledestjerne” for talentudviklingen i Vejle Kommune.

  Læs Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt her

  Talentdefinition
  EliteVejle og NOVAskolen læner sig op af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds definition af et talent.

  ”Et talent er en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau”.

  Ud fra ovenstående talentdefinition ser vi et talent i folkeskoleregi som en atlet, der udviser lyst, motivation og engagement til at træne og konkurrere. Et talent skal besidde et vist niveau inden for ens egen sportsgren, have viljen til at styre ens egen udvikling hen imod at blive topatlet på seniorniveau samt et potentiale, som kan udvikles over tid.

Sidst opdateret: 28. februar 2020