Mu­lig­he­der for støtte og tilskud for for­e­nin­ger og af­ten­sko­ler

Foreninger og aftenskoler har flere muligheder for at søge støtte og tilskud til både medlemmer, aktiviteter, lokaler, leder- og instruktøruddannelse, arrangementer og indkøb. På denne side har vi samlet tilbuddene.

Tilskud til lokaler

 • Hvornår kan jeg søge?

  I kan søge om tilskud én gang årligt.

  Ansøgningsfristen er 1. marts for indeværende år.

   

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

   

Medlemstilskud

 • Hvornår kan jeg søge?

  Der er ansøgningsfrist i slutningen af marts. Vi sender ansøgningsskemaet ud i starten af marts til de foreninger, der fik støtte sidste ud. Er jeres forening oprettet indenfor det sidste år, får I også tilsendt skemaet.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder aktiviteter til børn og unge under 25 år.

 • Hvad kan jeg søge til?

  I kan søge tilskud til jeres aktive medlemmer mellem 0 - 25 år. Det kræver dog, at der er deltagerbetaling.

Leder- og instruktøruddannelse

 • Hvornår kan jeg søge?

  Der er ansøgningsfrist 15. december.

 • Hvem kan søge?
  • Godkendte foreninger, der har aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  • Instruktører/ledere eller kommende instruktører/ledere, der er fyldt 13 år.
 • Hvad kan jeg søge til?
  • Kurser, der har betydning for arbejdet som instruktør/leder eller kommende instruktører/ledere.

  • Dommerkurser

  • Sommerhøjskolekurser for unge instruktører

  • Elitære trænerkurser

  • Kurser i udlandet

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

 • Hvornår kan jeg søge?

  Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger 6 gange årligt.

  Du skal sende din ansøgning senest 3 uger før møderne i udvalget, for at få din ansøgning behandlet på førstkommende møde.

  Deadlines for 2019:

  • 17. januar - møde 7. februar
  • 21. marts - møde 11. april
  • 23. juni - 13. juni
  • 1. august - møde 22. august
  • 19. september - møde 10. oktober
  • 21. november - møde 12. december

   

   

 • Hvem kan søge?

  Godkendte foreninger og selvorganiserede grupper, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter.

 • Hvad kan jeg søge til?

  I kan søge til:

  • Opstart af ny forening (2.000 kr. til porto, annoncer, materiel mv.)

  • Aktiviteter, I selv laver eller laver i samarbejde med andre foreninger, institutioner, skoler mv. 

  • Leder- og instruktørdannelse. Det gælder for foreninger med aktiviteter fortrinsvis for voksne. Folkeoplysningsudvalget giver et tilskud på 50% af kursusprisen.

Kulturpuljen

 • Hvornår kan jeg søge?

  Ansøger du under 10.000 kr. kan du søge løbende.

  Ansøger du om 10.000 kr. eller derover er der frist 4 gange om året: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

 • Hvem kan søge?

  Typisk vil ansøger være en godkendt forening eller en organisation.

 • Hvad kan jeg søge til?

  Arrangementer indenfor idræt, teater, musik, kunst og kultur m.v.

Jubilæumspuljen

 • Hvornår kan jeg søge?

  I kan søge løbende. Der er ingen ansøgningsfrist for puljen. 

 • Hvem kan søge?

  Foreninger og organisationer der har et naturligt tilhørsforhold til Kultur- og Idrætsudvalget fx:

  • Folkeoplysende foreninger
  • Idrætsforeninger
  • Musikforeninger
  • Teaterforeninger mv.
 • Hvad kan jeg søge til?

  En jubilæumsgave ved jubilæer, d.v.s. 25, 50, 75, 100, 125, 150 , 175 års jubilæer o.s.v. i form af en gave på 3.000 kr. til foreningen. Beløbet bliver overført til foreningens NEM-konto. 

Lokaletilskud til spejder- og træningslejre

 • Hvad kan vi søge til?

  Der kan søges lokaletilskud til spejder- og træningslejre i Danmark og Sydslesvig. Ansøgningen skal vedrøre indeværende år, dvs. at lejrene skal afholdes i samme år som der ansøges.

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  Spejder- og træningslejre i øvrige udland.

  Overnatning i sommerhuse, campingpladser og feriecentre.

  Aktiviteter afholdt i forbindelse med spejder- og træningslejre.

  Udgifter til trænere, instruktører og livreddere.

 • Hvornår kan vi søge?

  Der kan søges 1 gang årligt. 

  Ansøgningsfristen er 1. november.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Der kan maksimalt bevilges 75% af lokaleudgifterne til spejder- og træningslejre, dog maksimalt svarende til 75% af aktivitetstimetallet for lejrene.

  Vær opmærksom på, at hvis de samlede ansøgningers beløb er større end puljens råderum, vil alle ansøgninger fordeles procentuelt.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales til foreningens nemkonto via cvr.nr.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  Faktura/kvittering
  Kontoudsnit/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå, hvad udgiften er til - til hvilket formål og dokumentation hvor betalingen fremgår.

Lokaletilskud til vedligeholdelse af lokaler

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold er foreningens pligt, kan søge om lokaletilskud til vedligehold af lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  Reparationer og vedligehold af bygning/lokale
  Reparation og udskiftning af værktøj
  Skorstensfejning
  Materialeindkøb til vedligehold
  Renovering af kloakrør (indendørs)
  Reparation og vedligeholdelse af radiatorer, el og vandrør

 • Hvad kan der ikke søges til?

  Nyanskaffelser - medmindre det kan dokumenteres, at en reparation er dyrere
  Frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse
  Udendørs arealer, herunder el, opkridtning, græsslåning mv.
  Haveredskaber
  Kontorartikler og computere
  Inventar, møbler, rekvisitter og udstyr
  Snerydning
  Træfældning
  Vedligeholdelse af tilkørselsvej og p-plads
  Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg
  Røgalarmer
  Gebyr ved for sen indbetaling

 • Ansøgningsfrister

  Ansøgninger kan indsendes løbende.

  Ansøgninger over 15.000 kr. behandles på Folkeoplysningsudvalgets møde. Der er møder 6 gange årligt.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Tilskuddets størrelse vil bero på en konkret vurdering - bl.a. med udgangspunkt i foreningens økonomi, mulighed for egenfinasiering og tidligere bevilget tilskud til vedligehold.

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales til foreningens nemkonto via cvr.nr.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  Faktura/kvittering
  Kontoudsnit/betalingsoversigt
  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå hvad udgiften er til - til hvilket formål og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

Hvilke godkendte folkeoplysende foreninger har i 2017 fået tilskud/anvist lokaler eller fået afslag på tilskud/anvisning af lokaler?

Her kan du se en liste over de godkendte folkeoplysende foreninger, der i 2017 modtog tilskud eller fik anvist kommunale lokaler til deres aktiviteter. Du kan også se, hvilke foreninger der fik afslag på tilskud eller anvisning af kommunale lokaler.

Sidst opdateret: 16. januar 2019