Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Søg støtte til frivillige, sociale aktiviteter

Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde på Senior-, Voksen- og Børn & Unge-området, kan hvert år inden 1. november søge økonomisk støtte - også kaldet §18-midler.

 • Hvem kan søge?

  I kan søge, hvis:

  • foreningens formue ikke overstiger 20.000 kr. Husk derfor at lægge jeres regnskab ved ansøgningen.
  • jeres aktiviteter hovedsageligt baserer sig på frivilligt arbejde. Den økonomiske støtte skal fremme den frivillige indsats.
  • jeres aktiviteter foregår i Vejle Kommune, og aktiviteten gavner Vejle Kommunes borgere.

   Dette er opfyldt, hvis mindst ét af disse krav er opfyldt:

   1) Foreningen har adresse i Vejle Kommune.
   2) Aktiviteten foregår i Vejle Kommune.
   3) Aktiviteten kommer Vejle Kommunes borgere direkte til gode.
 • Hvem fordeler midlerne?

  Det er Voksen- og Seniorudvalget, som fordeler pengene.

 • Hvad vægtes i fordelingen?

  At aktiviteten:

  • har et socialt- eller sundhedsfremmende sigte.
  • skaber netværk og er nytænkende.
  • kommer et betydeligt antal borgere til gode - eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud.
  • inddrager borgerne direkte.
  • er fast.
  • ligger i forlængelse af Vejle Kommunes øvrige indsatser og understøtter relevante politikker og strategier.


  Politikerne kigger også på foreningens regnskab og budget for aktiviteten, f.eks. udgifter i forhold til antal brugere, og om  der er en egenbetaling.

 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Driftsudgifter som kontorartikler, telefon og i nogle tilfælde kørsel.
  • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige.
  • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
  • Materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode.

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Forplejning (ved aktiviteter for børn kan en mindre andel bruges til let forplejning - efter aftale med Velfærdsstaben).
  • Husleje
  • Løn
  • Generel dækning af frivilliges udgifter, herunder egen kørsel til og fra foreningens aktivitet.
  • Landsforeningers generelle udgifter. Der kan dog gives tilskud til aktiviteter, som er særligt målrettet Vejle Kommunes borgere, eller hvis der er særlig behov for aktiviteten, og der ikke findes lignende tilbud.
  • Den frivillige indsats, der alene består i bestyrelsesarbejde.
Sidst opdateret: 15. december 2017