Husk at søge om lov, hvis du skal benytte byens offentlige rum. Læs om, hvordan du skal søge og om hvilke regler, der gælder på de forskellige torve, pladser og parker i kommunen.

Torve og pladser

Skal du holde et arrangement på Rådhustorvet, Kirketorvet, Søndertorv, Nørretorv eller Torvet i Give, så skal du søge om lov. Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

Parker

På udeliv.vejle.dk kan du få et overblik over Vejle Kommunes parker. Når du låner en park skal du selv sørge for vand og el. Det er ikke noget vi leverer.

Har du et spørgsmål som du ikke finder svar på, så er du velkommen til at kontakte os. Ved bookning over flere dage skal ansøgning sendes to måneder før arrangement.

Torve

 • Banegårdspladsen

  For den del af Banegårdspladsen, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.
  • At parkere cyklen på området uden for de opstillede cykelstativer.
  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.
  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.
  • At færdes generende beruset i området.
  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.
  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Kirketorvet

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Kirketorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Kirketorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Der er mulighed for tilslutning af strøm efter nærmere aftale med Teknik & Miljø. Nøgle til elskabet udleveres i Informationen.

  • Køretøjer må maks. være 12 m.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Kirketorvet i tilknytning til arrangementerne.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Nørretorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Nørretorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Nørretorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Nørretorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Monumentområdet i Jelling, Gorms Torv og Byens Torv

 • Rådhustorvet

  Vilkår for benyttelse

  Stor version af plantegningen for Rådhustorvet i PDF. 

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Rådhustorvet mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Rådhustorvet rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Strømnøgle til teknikskabet kan du hente i Receptionen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.   Vi har åbent mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-14.

  • Arrangementet skal holdes inden for et bestemt, afgrænset område. Se oversigtskortet over området.

  • Der er flytbare borde og stole på Rådhustorvet.   • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Rådhustorvet i tilknytning til arrangementerne.

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

  Ordensreglement

  For den del af Rådhustorvet, der er fodgængerområde, gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.


  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd

  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

 • Søndertorv

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Søndertorv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Søndertorv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret med rødt på dette kort.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Søndertorv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Torvet i Give

  Vilkår for benyttelse

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Torvet, Give mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Der er på Torvet indrettet 6 stadepladser, der udlejes til torvesalg. Torvedag er fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl.17:00. Der må kun afholdes arrangementer i ovennævnte tidsrum efter nærmere aftale.

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Torvet, Give rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg, udover på de på planen anførte stadepladser.

  • Arrangementet skal holdes inden for det område, der er markeret på dette kort. 

  • Arrangementerne skal respektere de 6 stadepladser, hvorfra torvesalg finder sted på fredage i tidsrummet fra kl. 13:00 til kl. 17:00.

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

  • Det er ikke tilladt at parkere på Torvet i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

Parker

 • Byparken

  Parken, der er udlagt som fodgængerareal, er et offentligt anlæg, hvor der gælder følgende ordensreglement:

  Det er ikke tilladt:

  • At have hund med, hvis du ikke har den i snor. Du har pligt til at fjerne din hunds efterladenskaber.

  • At parkere cyklen på området.

  • At smide papir og affald på området, forurene i øvrigt eller ødelægge bænke, beplantninger eller andet.

  • At drikke stærke drikke (øl, vin, spiritus) udenfor udskænkningssteder, der har bevilling.

  • At færdes synligt beruset i området.

  • At genere andre ved tilråb eller på anden måde.

  • At opholde sig på pladsen, hvor det kan være til gene for andre, der benytter området.

   

  Den 7. november 2006
  Vejle Byråd


  Ordensreglementet er udfærdiget efter § 16 i bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.v. og godkendt af politimesteren.

  Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1.

  Den 7. november 2006
  Politimesteren i Vejle

Pris for at låne pladser, parker og torve

 • Læs retningslinjer for priser

  For hvert enkelt arrangement foretager vi en konkret vurdering af, hvorvidt vi opkræver markedsleje. Som en rettesnor deler vi arrangementer op i tre kategorier:

  1. Arrangementer med det formål at kræve økonomisk udbytte, som f.eks. markeder og arrangementer med entre, der er omfattet af EU-støtteregler. Her opkræver vi markedsleje for brug af arealerne.
  2. Ikke-kommercielle arrangementer med kulturelle og lignende formål, der er åbne arrangementer uden indtægter, som f.eks. amatør- og støttearrangementer. Her udlåner vi arealer vederlagsfrit.
  3. Grænsetilfælde, der som udgangspunkt er vederlagsfri: Åbne og gratis arrangementer, hvor der er indtægter, men uden indtjeningsformål. F.eks. loppemarkeder, private sammenkomster og foreningers brug af parkarealer.

  Ud over det, kan du som arrangør blive mødt med det vilkår, at du selv skal sørge for at rydde op og eventuelt reetablere, samt ved ekstraordinære udgifter blive afkrævet at betale faktiske udgifter, der ligger ud over vores driftsbudget.

  For de aktiviteter der falder under kategori 1,  kan du på listen se taksterne for de enkelte områder. Nedenstående takster er gældende så længe der udelukkende er tale om et dagsarrangement og at området er totalt opryddet efterfølgende. Herudover afregnes strøm og vand separat.

  Læs hele regulativet for udlån/udleje af offentlige arealer

  Navn Adresse  Areal, kvadratmeter Markedsleje i kroner
  Byparken Vedelsgade 35, 7100 10.000 3.000
  Mariaparken Multiplads Klostergade 20x, 7100 2.400 1.000
  Mariaparken Klostergade 20x, 7100 3.900 1.500
  Elsdyrvej Elsdyrvej, 7100 4.600 500
  BarPark Domus Sønderåen 1, 7100 310 300
  Boulevarden Vardevej Vardevej 57, 7100 1.500 500
  Havepladsen Windfeld-Hansens gade, 7100 1.200 500
  Mølholmsparken Mølholmsdalen, 7100 10.300 500
  Skyttehushaven Tirsbæk Strandvej 2, 7100 5.000 1.000
  Vejle Mølle Foran Møllen 6, 7100 600 300
  Give Dyrskueplads Dyrskuevej, 7323 33.000 500
  Gullestrups Have Rådhusbakken 9Z, 7323 7.800 300
  Parkanlæg Ågade Ågade, 7080 2.200 300
  Peter Breths Peter Breths Vej 5, 7080 2.900 300
  Børkop Festplads Ågade, 7080 6.500 500
  Egtved Bypark Parkvej 17, 6040 5.400 300
  Egtved Cirkusplads Tybovej 10, 6040 17.000 500
  Smidstrup Festplads Præstegårdsvej 64, 7000 7.500 500

  Hent takstbladet for markedsleje af parker og grønne områder ved kommercielle arrangementer

Sidst opdateret: