Det er muligt at booke Monumentområdet i Jelling, Gorms Torv og Byens Torv, men det kræver en særlig tilladelse fra Vej & Park.

Placering af arrangementer på Monumentområdet i Jelling

Monumentområdet er delt op i zoner. Zonerne har forskellige betingelser, som er med til at bestemme hvilket arrangement, du kan afholde der.

I de kommende år fuldender vi Monumentområdet med en vestlig palisade, nye bybelægninger og grønne arealer. Det kan betyde, at der er perioder, hvor du ikke kan booke arealerne. Vi forsøger dog, at undgå arbejde i zonerne i arrangementernes højsæson hen over sommeren.

" "
Kort over zonerne der kan bookes til arrangementer

Betingelser i zonerne

 • Rød zone

  Betingelser ved arrangement i "Rød zone": 

  • Du kan som udgangspunkt booke "Rød zone" til "Store arrangementer". 
  • Hvis du vil booke "Rød zone" skal du benytte ovenstående link. Vær opmærksom på, MitID skal anvendes.
  • Vi anbefaler, at du ansøger i god tid - gerne 1 år før arrangementet.
  • Vej & Park skal godkende ansøgningen, før arrangementet kan finde sted.
  • Det er en udpeget  styregruppe, som beslutter i hvilket omfang, der generelt kan foregå "Store arrangementer" i Monumentområdet.
  • Læs mere om arrangementtyperne
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må du benytte området op til 12 dage i løbet af et kalenderår. Dit arrangement må optage op til 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Hvis du ønsker at bruge området mere end det, skal du ansøge særligt om det.
  • Du må holde dit arrangement inden for det område, der er markeret som "Rød zone" på kortet.
  • Du skal opsætte toiletvogne i passende antal. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til toiletvogne.
  • Du skal selv sørge for strøm til dit arrangement. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til strøm.
  • Det er ikke tilladt at lave kommercielt salg til arrangementet.
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må der gerne opsættes boder i området. 
  • Det er kun tilladt at køre i området efter nærmere aftale, og der skal lægges køreplader på græsarealer og belægninger. Du skal betale udgifterne hertil. 
  • Som arrangør skal du sørge for parkering til gæster og deltagere. Man må ikke parkere på arealerne i tilknytning til arrangementet.
  • Der må gerne gå heste eller lignende på de afmærkede uklippede arealer mod nord jf. kort 
  • Området er et arkæologisk område. Hvis du skal fastgøre elementer, kan du anvende sandsække eller lignende. Gravearbejde dybere end 20 cm, brug af pløkker, pæle og lignende genstande over 20 cm kan ødelægge arkæologiske fund i jorden. Du må derfor kun bruge pløkker, pæle og grave i en dybde af max. 20 cm, når du fastgør elementer. 
  • Du skal rengøre arealerne under og efter dit arrangement, så papir og andet affald ikke efterlades. Hvis Vej & Park skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil der blive gjort rent på din regning.
  • Som arrangør skal du umiddelbart efter arrangementet og inden for den bookede periode fjerne alle genstande, udstyr, sten mm., så området fremstår, som da du overtog det.
 • Gul zone

  Betingelser ved arrangement i "Gul zone":

  • Hvis du vil booke "Gul zone" til "Store og Mellemstore arrangementer", er det en god idé at ansøge i god tid - gerne 1 år før arrangementet.
  • Hvis du vil booke til "Små arrangementer" skal du ansøge senest 14 dage før arrangementet.
  • Vej & Park skal godkende ansøgningen, før arrangementet kan finde sted.
  • Læs mere om arrangementtyperne
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må du benytte området op til 12 dage i løbet af et kalenderår. Dit arrangement må optage op til 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Hvis du ønsker at bruge området mere end det, skal du ansøge særligt om det.
  • Du må holde dit arrangement inden for det område, der er markeret som "Gul zone" på kortet.
  • Du skal opsætte toiletvogne i passende antal. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til toiletvogne.
  • Du skal selv sørge for strøm til dit arrangement. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til strøm.
  • Det er ikke tilladt at lave kommercielt salg til arrangementet.
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må der gerne opsættes boder i området. 
  • Det er kun tilladt at køre i området efter nærmere aftale, og der skal lægges køreplader på græsarealer og belægninger. Du skal betale udgifterne hertil.
  • Som arrangør skal du sørge for parkering til gæster og deltagere. Man må ikke parkere på arealerne i tilknytning til arrangementet.
  • For at skåne kulturarven mod tryk, må der ikke forekomme heste eller lign. på arealerne i gul zone. Vi henviser i stedet til de afmærkede arealer i rød zone ved "Store arrangementer". 
  • Området er et arkæologisk område. Hvis du skal fastgøre elementer, kan du anvende sandsække eller lignende. Gravearbejde dybere end 20 cm, brug af pløkker, pæle og lignende genstande over 20 cm kan ødelægge arkæologiske fund i jorden. Du må derfor kun bruge pløkker, pæle og grave i en dybde af max. 20 cm, når du fastgør elementer. 
  • Du skal rengøre arealerne under og efter dit arrangement, så papir og andet affald ikke efterlades. Hvis Vej & Park skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil der blive gjort rent på din regning.
  • Du skal være særlig opmærksom på landningsplads for helikopeter jf. kort
  • Som arrangør skal du umiddelbart efter arrangementet og inden for den bookede periode fjerne alle genstande, udstyr, sten mm., så området fremstår, som da du overtog det.
 • Grøn zone

  Betingelser ved arrangement i "Grøn zone":

  • Hvis du vil booke "Grøn zone" til "Store og Mellemstore  arrangementer", er det en god idé at ansøge i god tid - gerne 1 år før arrangementet.
  • Hvis du vil booke til "Små arrangementer" skal du ansøge senest 14 dage før arrangementet.
  • Vej & Park skal godkende ansøgningen, før arrangementet kan finde sted.
  • Læs mere om arrangementtyperne
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må du benytte området op til 12 dage i løbet af et kalenderår. Dit arrangement må optage op til 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Hvis du ønsker at bruge området mere end det, skal du ansøge særligt om det.
  • Du må holde dit arrangement inden for det område, der er markeret som "Grøn zone" på kortet.
  • Du skal opsætte toiletvogne i passende antal. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til toiletvogne.
  • Du skal selv sørge for strøm til dit arrangement. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til strøm.
  • Det er ikke tilladt at lave kommercielt salg til arrangementet.
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må der gerne opsættes boder i området. 
  • Det er kun tilladt at køre i området efter nærmere aftale, og der skal lægges køreplader på græsarealer og belægninger. Du skal betale udgifterne hertil.
  • Som arrangør skal du sørge for parkering til gæster og deltagere. Man må ikke parkere på arealerne i tilknytning til arrangementet.
  • For at skåne kulturarven mod tryk, må der ikke forekomme heste eller lign. på arealerne i grøn zone. Vi henviser i stedet til de afmærkede arealer i rød zone ved "Store arrangementer". 
  • Området er et arkæologisk område. Hvis du skal fastgøre elementer, kan du anvende sandsække eller lignende. Gravearbejde dybere end 20 cm, brug af pløkker, pæle og lignende genstande over 20 cm kan ødelægge arkæologiske fund i jorden. Du må derfor kun bruge pløkker, pæle og grave i en dybde af max. 20 cm, når du fastgør elementer. 
  • Du skal rengøre arealerne under og efter dit arrangement, så papir og andet affald ikke efterlades. Hvis Vej & Park skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil der blive gjort rent på din regning.
  • Som arrangør skal du umiddelbart efter arrangementet og inden for den bookede periode fjerne alle genstande, udstyr, sten mm., så området fremstår, som da du overtog det.
 • Gorms Torv

  Betingelser ved arrangement i "Gorms Torv":

  • Du kan booke "Gorms  Torv" til både "Store", "Mellemstore" og "Små arrangementer".
  • Læs mere om arrangementtyperne
  • Hvis du vil booke "Gorms Torv" til "Store" eller "Mellemstore arrangementer", er det en god idé at ansøge i god tid - gerne 1 år før arrangementet. Hvis du vil booke til "Små arrangementer" skal du ansøge senest 14 dage før arrangementet. Det er kommunens afdeling Vej & Park, der godkender arrangementer.
  • Repræsenterer du en forening, en institution eller lignende, må du benytte området op til 12 dage i løbet af et kalenderår. Dit arrangement må optage op til 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage. Hvis du ønsker at bruge området mere end det, skal du ansøge særligt om det.
  • Du må holde dit arrangement inden for det område, der er markeret som "Gorms Torv" på kortet.
  • Du skal opsætte toiletvogne i passende antal. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til toiletvogne.
  • Du skal selv sørge for strøm til dit arrangement. Du skal som arrangør selv betale for udgifterne til strøm.
  • Det er forbudt at lave kommercielt salg til arrangementet. Hvis du repræsenterer en forening, en institution eller lignende, må der gerne opsættes boder i området. 
  • Det er forbudt at køre i området, hvis der ikke er udlagt jernkøreplader på græsarealer og belægninger. Du skal betale udgifterne hertil. 
  • Som arrangør skal du sørge for parkering til gæster og deltagere. Man må ikke parkere på arealerne i tilknytning til arrangementet.
  • For at skåne kulturarven mod tryk, må der ikke forekomme heste eller lign. på arealerne i grøn zone. Vi henviser i stedet til de afmærkede arealer i rød zone ved "Store arrangementer". 
  • Området er et arkæologisk område. Hvis du skal fastgøre elementer, kan du anvende sandsække eller lignende. Gravearbejde dybere end 20 cm, brug af pløkker, pæle og lignende genstande over 20 cm kan ødelægge arkæologiske fund i jorden. Du må derfor kun bruge pløkker, pæle og grave i en dybde af max. 20 cm, når du fastgør elementer. 
  • Du skal rengøre arealerne under og efter dit arrangement, så papir og andet affald ikke efterlades. Hvis vi skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil der blive gjort rent på din regning.
  • Som arrangør skal du umiddelbart efter arrangementet og inden for den bookede periode fjerne alle genstande, udstyr, sten mm., så området fremstår, som da du overtog det.
 • Byens Torv

  Betingelser ved arrangement på "Byens Torv":

  • Ansøgningen skal sendes til Teknik & Miljø senest 14 dage før arrangementet ønskes afholdt.

   

  • En forening, institution eller lignende kan ikke uden særlig tilladelse benytte Byens Torv mere end 12 dage i løbet af et kalenderår, og et arrangement må højst optage 6 dage pr. måned, fordelt på 6 forskellige ugedage.

   

  • Under og efter arrangementets afslutning skal Byens Torv rengøres således, at papir og andet affald ikke efterlades. Såfremt Kommunen skønner, at rengøringen ikke er tilstrækkelig, vil rengøringen blive foretaget for ansøgerens regning.

   

  • Det skal endvidere oplyses, at der ikke må foregå nogen form for kommercielt salg.

   

  • Arrangementet skal holdes inden for det markerede område

   

  • Der gives ikke tilladelse til brug af køretøjer over 6 tons.

   

  • Det er ikke tilladt at parkere på Byens Torv i tilknytning til arrangementerne.

   

  Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål.

 • Blå rute

  Betingelser ved arrangement på "Blå rute":

  • Du kan booke "Blå rute" til f.eks. hestevognskørsel.
  • Du skal ansøge senest 14 dage før arrangementet.
  • Vejle Kommune vurderer, om der er behov for, at du forinden lægger små køreplader ud. Vejle Kommune har ca. 10 stk. små køreplader, som du kan låne.
Sidst opdateret: