Du kan booke Skyttehushaven til arrangementer efter aftale med Vej & Park. Book gerne et år før dit arrangement skal afholdes.

Skyttehushaven er delt op i zoner. Zonerne booker du uafhængigt af hinanden. For at kunne behandle din ansøgning skal du vedlægge tegningsbilag, som viser placering af telte, borde, evt. afspærring mm. Det skal fremgå tydeligt af kortbilaget i din ansøgning, hvilke zoner du ønsker at booke.

Hvis du booker både den gule og røde zone i parken til et privat arrangement, og der efterfølgende planlægges et større officielt arrangement på samme tidspunkt, forbeholder vi os retten til at justere din booking. I så fald vil du kun have rådighed over den gule zone. Dette sikrer, at større offentlige begivenheder, såsom koncerter, kan afholdes uden konflikt med private arrangementer. Hvis det er tilfældet kontakter vi dig.

Vi gør opmærksom på, at der altid er offentlig adgang, selv om man har booket et areal. Gul og rød zone kan være booket samtidig. Er der f.eks. bryllup i gul zone kan rød zone fortsat godt bookes ud til andre arrangementer. Arrangør vil da få besked herom.

Zonerne der kan bookes
Sidst opdateret: