Der er fastlagte rammer for udlån og udleje af kommunens offentlige arealer under Teknik & Miljø. Ved offentlige arealer forstås kommunale udendørs arealer, f.eks. pladser og parker som ejes af Vejle Kommune og som administreres af Teknik & Miljø. Offentlige vejarealer er ikke omfattet.

For hvert enkelt arrangement foretager vi en konkret vurdering af, hvorvidt vi opkræver markedsleje. Som en rettesnor deler vi arrangementer op i tre kategorier:

 1. Arrangementer med det formål at kræve økonomisk udbytte, som f.eks. markeder og arrangementer med entre, der er omfattet af EU-støtteregler. Her opkræver vi markedsleje for brug af arealerne.
 2. Ikke-kommercielle arrangementer med kulturelle og lignende formål, der er åbne arrangementer uden indtægter, som f.eks. amatør- og støttearrangementer. Her udlåner vi arealer vederlagsfrit.
 3. Grænsetilfælde, der som udgangspunkt er vederlagsfri: Åbne og gratis arrangementer, hvor der er indtægter, men uden indtjeningsformål. F.eks. loppemarkeder, private sammenkomster og foreningers brug af parkarealer.

Ud over det, kan du som arrangør blive mødt med det vilkår, at du selv skal sørge for at rydde op og eventuelt reetablere, samt ved ekstraordinære udgifter blive afkrævet at betale faktiske udgifter, der ligger ud over vores driftsbudget.

For de aktiviteter der falder under kategori 1,  kan du på listen se taksterne for de enkelte områder. Nedenstående takster er gældende så længe der udelukkende er tale om et dagsarrangement og at området er totalt opryddet efterfølgende. Herudover afregnes strøm og vand separat.

Læs hele regulativet for udlån/udleje af offentlige arealer

Navn Adresse  Areal, kvadratmeter Markedsleje i kroner
Byparken Vedelsgade 35, 7100 10.000 3.000
Mariaparken Multiplads Klostergade 20x, 7100 2.400 1.000
Mariaparken Klostergade 20x, 7100 3.900 1.500
Elsdyrvej Elsdyrvej, 7100 4.600 500
BarPark Domus Sønderåen 1, 7100 310 300
Boulevarden Vardevej Vardevej 57, 7100 1.500 500
Havepladsen Windfeld-Hansens gade, 7100 1.200 500
Mølholmsparken Mølholmsdalen, 7100 10.300 500
Skyttehushaven Tirsbæk Strandvej 2, 7100 5.000 1.000
Vejle Mølle Foran Møllen 6, 7100 600 300
Give Dyrskueplads Dyrskuevej, 7323 33.000 500
Gullestrups Have Rådhusbakken 9Z, 7323 7.800 300
Parkanlæg Ågade Ågade, 7080 2.200 300
Peter Breths Peter Breths Vej 5, 7080 2.900 300
Børkop Festplads Ågade, 7080 6.500 500
Egtved Bypark Parkvej 17, 6040 5.400 300
Egtved Cirkusplads Tybovej 10, 6040 17.000 500
Smidstrup Festplads Præstegårdsvej 64, 7000 7.500 500

Hent takstbladet for markedsleje af parker og grønne områder ved kommercielle arrangementer

Koster det noget at låne arealerne?

 • Markedsleje

  For hvert enkelt arrangement foretager vi en konkret vurdering af, hvorvidt vi opkræver markedsleje. Som en rettesnor deler vi arrangementer op i tre kategorier:

  1. Arrangementer med det formål at kræve økonomisk udbytte, som f.eks. markeder og arrangementer med entre, der er omfattet af EU-støtteregler. Her opkræver vi markedsleje for brug af arealerne.
  2. Ikke-kommercielle arrangementer med kulturelle og lignende formål, der er åbne arrangementer uden indtægter, som f.eks. amatør- og støttearrangementer. Her udlåner vi arealer vederlagsfrit.
  3. Grænsetilfælde, der som udgangspunkt er vederlagsfri: Åbne og gratis arrangementer, hvor der er indtægter, men uden indtjeningsformål. F.eks. loppemarkeder, private sammenkomster og foreningers brug af parkarealer.

  Ud over det, kan du som arrangør blive mødt med det vilkår, at du selv skal sørge for at rydde op og eventuelt reetablere, samt ved ekstraordinære udgifter blive afkrævet at betale faktiske udgifter, der ligger ud over vores driftsbudget.

  For de aktiviteter der falder under kategori 1,  kan du på listen se taksterne for de enkelte områder. Nedenstående takster er gældende så længe der udelukkende er tale om et dagsarrangement og at området er totalt opryddet efterfølgende. Herudover afregnes strøm og vand separat.

  Læs hele regulativet for udlån/udleje af offentlige arealer

  Navn Adresse  Areal, kvadratmeter Markedsleje i kroner
  Byparken Vedelsgade 35, 7100 10.000 3.000
  Mariaparken Multiplads Klostergade 20x, 7100 2.400 1.000
  Mariaparken Klostergade 20x, 7100 3.900 1.500
  Elsdyrvej Elsdyrvej, 7100 4.600 500
  BarPark Domus Sønderåen 1, 7100 310 300
  Boulevarden Vardevej Vardevej 57, 7100 1.500 500
  Havepladsen Windfeld-Hansens gade, 7100 1.200 500
  Mølholmsparken Mølholmsdalen, 7100 10.300 500
  Skyttehushaven Tirsbæk Strandvej 2, 7100 5.000 1.000
  Vejle Mølle Foran Møllen 6, 7100 600 300
  Give Dyrskueplads Dyrskuevej, 7323 33.000 500
  Gullestrups Have Rådhusbakken 9Z, 7323 7.800 300
  Parkanlæg Ågade Ågade, 7080 2.200 300
  Peter Breths Peter Breths Vej 5, 7080 2.900 300
  Børkop Festplads Ågade, 7080 6.500 500
  Egtved Bypark Parkvej 17, 6040 5.400 300
  Egtved Cirkusplads Tybovej 10, 6040 17.000 500
  Smidstrup Festplads Præstegårdsvej 64, 7000 7.500 500

  Hent takstbladet for markedsleje af parker og grønne områder ved kommercielle arrangementer

Sidst opdateret: