Frivillige i køkkenet på Plejecenter Ågården
Frivilligdagen 2012
Projekt Morfar

Den side indeholder information og spørgsmål & svar:

 • til dig som borger
 • til foreninger

 • Jeg vil gerne være frivillig - hvor henvender jeg mig?

  Kontakt et frivilligcenter i Vejle Kommune, som formidler frivilligt arbejde i kommunen.

  Der er brug for dig på mange områder. Du kan f.eks. være besøgsven, gåtursven, medhjælper på et værested, lektiehjælper, it-medhjælper, frivillig på integrationsområdet og mange andre områder.

  Frivilligcentrene hjælper dig med at få kontakt til foreninger, der søger frivillige.

  Læs mere om frivilligcentrene

  Uforpligtende vejledning
  Vil du gerne finde et frivilligt arbejde eller aktivitet, men er du i tvivl om, hvilket der er det rigtige for dig? Så kan du få en snak med en fællesskabskoordinator.

  Læs mere om frivilligt arbejde og muligheden for vejledning på aktivsammen.vejle.dk

  Jobportal for frivilligt arbejde
  Du kan også bruge jobportalen for frivilligt arbejde:

  www.frivilligjob.dk

  Det er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Her ligger mere end 1.500 opslag fra foreninger og organisationer, der søger frivillige.

 • Hvilke regler er der for attester, når jeg er frivillig?

  Børneattest
  Det er nødvendigt med en børneattest, hvis arbejdspladsen har aktiviteter, hvor du som frivillig er i direkte kontakt med børn og unge under 15 år, eller har mulighed for at komme i kontakt med børn og unge under 15 år.

  Du skal give dit samtykke til, at arbejdspladsen henter din børneattest.

  Læs mere om børneattester på borger.dk

  Straffeattest
  Det er nødvendigt med en straffeattest, hvis du som frivillig har adgang til en borgers hjem eller private ejendele.

  Du skal give dit samtykke til, at arbejdspladsen henter attesten.

  Læs mere om straffeattester på borger.dk

 • Jeg er arbejdsløs eller sygemeldt, men vil gerne være frivillig - hvilke regler gælder?

  Alle må som udgangspunkt lave frivilligt arbejde. Hvis du er sygemeldt eller ledig, skal du være opmærksom på, hvad du må og ikke må. Det er dit ansvar at kende dine forpligtelser og leve op til disse. Er du i tvivl, så kontakt din A-kasse eller Jobcentret.

 • Hvordan er jeg dækket forsikringsmæssigt, når jeg udfører frivilligt arbejde?

  Frivillige, der arbejder for Vejle Kommune, er omfattet af kommunens forsikringer. 

  Er du kommet til skade, eller har du spørgsmål om forsikring?

  Så skriv til forsikring@vejle.dk

 • Vi er en forening - hvordan kan vi søge penge?

  Foreninger og organisationer, som laver frivilligt socialt arbejde inden for Senior-, Voksen- og Børn- og Ungeområdet, kan hvert år søge om støtte efter Servicelovens §18.  

  Læs mere om, hvordan og hvornår du søger støtte under "Frivillige, sociale foreninger".

Sidst opdateret: