Danmarks Domstole har produceret nogle små film, der handler om, hvilken rolle domstolene har i det danske samfund. Formålet er at gøre dig som borger mere fortrolig med retssystemet og dets funktion i det danske demokrati.

Hvorfor har en dommer kappe på?

Danmark er et land med mange skikke og traditioner. Det samme gælder for retssystemet. Du kan altid kende en dommer på sin kappe. Kappen er et symbol på retfærdighed og rettens autoritet, og kappen får samtidig dommeren til at udstråle neutralitet. I landsretterne og i Højesteret går anklagere og advokater også med kapper, så du ikke er i tvivl om, hvem der er hvem.

  • Se videoen og bliv klogere på, hvorfor en dommer har kappe på
Symbolet på retssystemet - Hvorfor har en dommer kappe på?

Hvornår kom grundloven til Danmark?

120.000 førstegangsvælgere har modtaget grundloven op til kommunalvalget. Men hvad er grundloven, og hvornår kom grundloven til Danmark?

I Danmark er magten inddelt i tre: Den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt.

  • Se videoen og bliv klogere på, hvornår grundloven kom til Danmark. 
Hvornår kom grundloven til Danmark?

Hvorfor er magten delt i tre?

I Danmark er magten inddelt i tre, men sådan har det ikke altid været. Engang var det kongen, der bestemte alt. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Men hvordan er magten fordelt?

  • Se videoen og bliv klogere på magtens tredeling. 
Hvorfor er magten delt i tre?

Kan man fyre en dommer?

Normalt kan en arbejdsgiver fyre en ansat, men det gælder ikke for dommerembedet. Når en dommer bliver udnævnt, gælder udnævnelsen frem til dommeren enten går på pension, eller selv ønsker at gå af. Det er nemlig vigtigt, at dommeren arbejder uafhængigt af statens øvrige magtinstanser.

  • Se videoen og bliv klogere på, om man kan fyre en dommer. 
Kan man fyre en dommer?

Hvordan kan domstolene hjælpe mig?

Domstolene sørger for, at du får en retfærdig rettergang. Det gælder for eksempel, hvis politiet anklager dig for at have overtrådt loven. Der har du altid ret til en forsvarsadvokat. Domstolene sørger blandt andet også for at sikre dine grundlovssikrede rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.

  • Se videoen, og bliv klogere på hvordan domstole kan hjælpe dig

 

Hvordan kan domstolene hjælpe mig?

Hvorfor skal man rejse sig for dommeren?

Danmark er et land med mange skikke og traditioner. Det samme gør sig gældende i retssystemet. Når vi rejser os for dommere, er det ikke for selve personen. Det er derimod for at vise respekt for loven og for at anerkende, at dommeren forvalter loven til alles bedste.

  • Se videoen og bliv klogere på, hvorfor man rejser sig for en dommer
Hvorfor skal man rejse sig for en dommer?

Er almindelige mennesker også dommere?

For at sikre folkelig forankring bruger domstolene det, der hedder domsmænd og nævninge i straffesager, hvor der kan dømmes fængselstraf. De sidder sammen med en juridisk dommer og bliver udnævnt i en periode på 4 år. Dermed spiller borgerne en vigtig rolle i det danske retssystem.

  • Se videoen
Er almindelige mennesker også dommere?

Vil du se, hvordan en retssag foregår? 

Alle over 15 år kan gå ind fra gaden og se en retssag i en af landets retter.

Danmarks Domstoles læringsunivers

Ved du hvad de laver i domstolene? Bliv klogere på www.kenddinret.dk, hvor du kan læse om retssystemet på en sjov og anderledes måde.

Vil du læse om de seneste retssager? 

Sidst opdateret: