Som forening er der en række krav til regnskab og revision som I skal følge.

 • Hvilke krav er der til regnskabet?

  Regnskabet skal dokumentere at:

  • Foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Folkeoplysningsloven eller af Byrådet.

  • Deltagernes samlede egenbetaling ved foreningsvirksomheden.

  • Regnskabet skal være attesteret af foreningens revisor
 • Hvem skal underskrive regnskabet?

  • Revisoren skal attestere regnskabet.

  • Hele bestyrelsen skal underskrive regnskabet.
 • Tilbagebetaling

  Hvis retningslinjerne ikke er blevet fulgt, kan der ske tilbagebetaling eller modregning i det kommende års tilskud.

 • Stikprøver

  Der tages stikprøver af regnskaber.

 • Hvilke krav er der til revisor?

  Modtager foreningen under 1.000.000 kr. i tilskud skal regnskabet revideres af en foreningsvalgt revisor.

  Modtager foreningen mere end 1.000.000 kr. i tilskud skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

 • Hvad skal revisoren kontrollere?

  Revisor skal kontrollere om:

  • Regnskabet er rigtigt.
  • Har foreningen overholdt loven og de kommunale tilskudsregler.
  • Er foreningens oplysninger (medlemslister) korrekte.
  • Er der dokumentation for medlemsindbetalingerne.
 • Beretning

  Beretningen skal fremlægges på foreningens generalforsamling.

  Denne beretning kan indkaldes stikprøvevis.

 • Dokumentation for timerne til regnskabet

  I skal sende en nøjagtig fortegnelse over timer for hvert hold med angivelse af ugedag, klokkeslæt, emne, sted og antal klokketimer.

  Undervisningstimer kan oplyses, de skal i så fald omregnes til klokketimer på følgende måde:

  Undervisningstimer x 55/60 = klokketimer.

 • Kan der overføres tilskud fra et år til et andet år?

  Ja - der er mulighed for at overføre +/- 5% af den samlede ramme til undervisning (minus debatskabende aktiviteter) fra et regnskabsår til det næste.

   

Sidst opdateret: