Foreningsforum er en inspirationsdag for idræts- og spejderforeninger i Vejle Kommune. Sæt kryds i kalenderen mandag den 8. maj 2023. Det bliver nogle gode timer med netværk, workshops og spændende oplæg.

Foreningsforum 2023

Hvem: Alle frivillige i idræts-og spejderforeninger i Vejle Kommune
Hvad: Et forum for inspiration, netværk og til at styrke jeres forening
Tidspunkt: Mandag den 8. maj 2022 inkl. spisning (sidste del af aftenen er der netværksmøder for de etablerede netværk)
Hvor: Campus Vejle, Boulevarden 48 - 7100 Vejle.
Pris: Det er gratis at deltage - husk tilmelding som åbner i begyndelse af 2023
Arrangør: Vejle Idrætsråd, Folkeoplysningsudvalget, DGI Sydøstjylland og Idræt, Events og Fællesskaber, Vejle Kommune

Program Foreningsforum 2023

 • Kl. 16 | Tjek in, stå-kaffe. netværk og snak med medarbejde fra Vejle Kommune

 • Kl. 16.45 | Velkomst

 • Kl. 17 | Oplæg: Foreningsudvikling og frivillighed v/Bjarne Ibsen, SDU

  Foreninger og frivilligt arbejde er to sider af samme mønt.

  Men hvordan står det til med frivilligheden efter Corona?

  Hvilken betydning har det frivillige arbejde for foreningernes udvikling og kvalitet?

  Og hvordan kan foreningerne lykkes med bedre at rekruttere og motivere frivillige?

  Det er nogle af spørgsmålene, som professor Bjarne Ibsen, mangeårig forsker i foreninger og frivilligt arbejde, kommer ind på i sit oplæg.

   

 • Kl. 18 | Vælg en workshop

  Vælg mellem 6 workshops

  • Udnyt medlemmernes forskellige livsfaser
  • Skab et motiverende idrætsmiljø
  • Det gode generationsskifte i bestyrelsen
  • Bestyrelsens formelle ansvar
  • Foreningsudvikling og frivillighed
  • Sociale Medier – hvilke bør foreningen bruge?

  Se beskrivelser for de enkelte workshops herunder.

 • Kl. 18 | Workshop A: Udnyt medlemmernes forskellige livsfaser

  Din alder er ikke så vigtig – men det er den livsfase du er kommet til. Den afslører nemlig dine valg og giver vigtig indsigt i dine motiver og forudsætninger for at være idrætsaktiv og frivillig. Få indsigt i de enkelte livsfaser og inspiration til hvordan foreningen kan benytte viden om livsfaser til at rekruttere, kommunikere og udbyde aktiviteter. 

  Oplægsholder:
  Trine Lykke Vind, DGI

 • Kl. 18 | Workshop B: Skab et motiverende idrætsmiljø

  Alle børn og unge motiveres af noget forskelligt i deres idrætsdeltagelse. Vær med, når vi kigger nærmere på børn og unges fritidsvaner og motiver for deltagelse i foreningsidræt.
  Få et indblik i konkrete tiltag og værktøjer, der kan tages i brug i din lokalforening, når I vil skabe et motiverende idrætsmiljø.

  Oplægsholder: 
  Kasper Møller Lee, DGI

 • Kl. 18 | Workshop C: Det gode generationsskifte i bestyrelsen

  Hvordan sikrer man en smidig overgang, når hele eller del af bestyrelsen eller udvalget skal skiftes ud?

  Få inspiration til, hvordan man gennemfører et godt generationsskifte.

  Få bl.a. inspiration til hvordan I:

  • Finder de nye kandidater til bestyrelsen
  • Kan skabe den bedste start for de nye
  • Får fordelt opgaverne på nye måder

  Oplægsholder: 
  Pia Bæk, DGI

 • Kl. 18 | Workshop D: Bestyrelsens formelle ansvar

  Få helt styr på de områder bestyrelsen har ansvaret for i foreningen.

  Hør bl.a. om forsikringer, børneattester, brug af billeder, GPDR og reglerne for omkostningsgodtgørelse.

  Oplægsholder:
  Preben Egeskov, DGI

 • Kl. 18 | Workshop E: Foreningsudvikling og frivillighed

  Få konkrete værktøjer til flere frivillige i foreningerne.

  Bjarne Ibsen vil sammen med workshoppens deltagerem tage afsæt i konkrete udviklingsforløb fra foreninger i Vejle Kommune og finde frem til konkrete måder at se på, og gribe fat i arbejdet med frivillighedsopgaven i foreningerne.

  Oplægsholder:
  Bjarne Ibsen, SDU

 • Kl. 18 | Workshop F: Sociale Medier – hvilke bør foreningen bruge?

  Instagram, TikTok, Linkedin, og mange flere.

  Listen af sociale medier er vokset de seneste år og alle danskere har en profil på mindst et socialt medie.

  Men kender du forskellen på de forskellige platforme?

  På en time får du en gennemgang af de mest brugte sociale medier i Danmark

  • Hvilke målgrupper bruger platformene
  • Hvad egner platformene sig bedst til
  • Hvad kræver det af foreningen at få succes på en platform

  Det hele bliver  gennemgået med foreninger i fokus og der vil være øvelser i løbet af workshoppen.

  Medbring din telefon.

  Oplægsholder:
  Christine Bjørn, DGI

 • Kl. 19 | Spisning

  Med mulighed for at få dialog med Folkeoplysningsudvalget og Vejle Idrætsråd efterfølgende

 • Kl. 19.30 | Tak for i dag til alle jer, der ikke sidder med i de etablerede netværk

  I er meget velkomne til at blive og netværke, selvom I ikke sidder med i de etablerede netværk. 

 • Kl. 19.45 | Netværksmøder for etablerede netværk

  Netværksmøder i følgende etablerede netværk:

  • Gymnastik
  • Badminton
  • Fodbold
  • Top10
  • Dans
  • Håndbold
  • Padel
 • Kl. 21.15 | Slut på netværksmøder

  Tak for i aften

Sidst opdateret: