Denne vejledning skal være med til at sætte rammerne for udlån af klasse- og faglokaler på folkeskolerne i Vejle Kommune.

Hvem kan låne skolernes lokaler?

Godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune har mulighed for at få stillet egnede ledige kommunale lokaler til rådighed til deres folkeoplysende aktiviteter. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres forening er godkendt som folkeoplysende, kan I kontakte Kultur & Sundhed.

Hvornår kan lokalerne lånes?

Udlån af skolernes lokaler følger skoleåret. Som forening kan I låne skolens lokaler uden for almindelig skoletid, og når lokalerne ikke anvendes til øvrige aktiviteter. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at anvende lokalerne i skolernes sommerferie. Der kan dog være lokale forskelle for udlån i ferietid på de enkelte skoler.

Skolerne afgør, om et lokale er ledigt og kan benyttes til andre formål end skolernes almindelige undervisning, og i dialog med foreningen afgøres det, om et lokale er egnet til foreningens aktiviteter.

Hvordan prioriteres udlån af lokaler?

Skolerne vil sammen med Kultur & Sundhed prioritere udlån af lokaler som følger:

  • Skolens eget brug af lokalerne
  • Andre kommunale institutioner (f.eks. institutioner, ungdomsskolen, musikskolen)
  • Folkeoplysende foreninger
  • Andre foreninger og grupper (f.eks. patientforeninger, sociale foreninger)

Derudover prioriteres udlånet af lokalerne efter følgende:

  • Aktiviteter for børn og unge under 25 år
  • Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
  • Aktiviteter for voksne

Vær opmærksom på, at særligt egnede lokaler til folkeoplysende aktiviteter for personer med handicap har første prioritet.

Ud over ovenstående kan skolerne også lave lokale aftaler med andre omkring udlån af lokaler. Disse lokale aftaler har en lavere prioritering end ovenstående.

Hvordan sker udlån af lokaler?

Vil I låne et lokale på en skole, skal I kontakte skolen direkte.

Udlevering og aflevering af nøgle sker efter aftale med skolen. Er der udfordringer i forbindelse med udlån af lokaler, kan I kontakte Kultur & Sundhed.

Vilkår og betingelser for udlån af lokaler på skoler

De lånte lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Lokalerne er til rådighed med det inventar, som normalt forefindes i lokalerne, herunder borde og stole. I faglokalerne er endvidere inventar til rådighed, som er knyttet til lokalets primære funktion eksempelvis symaskine, ovne, instrumenter med videre.
I lokalerne er der ikke forbrugsmaterialer til rådighed som for eksempel madvarer, papir, tråd og stof.

I må gerne flytte borde og stole. Lokalerne skal dog efterlades i samme stand og opstilling, som de blev overtaget.
I kan ikke stilles krav om særlig indretning eller udstyr i lokalerne. Efter brug skal I fjerne eget affald fra lokalerne.
Lokalerne skal benyttes til de ansøgte godkendte aktiviteter. Lokalerne kan ikke videregives eller udlånes til private brugere, virksomheder, institutioner eller andre foreninger. Lokalerne må ikke anvendes til private sociale arrangementer.

Udstyr

Som udgangspunkt er der ikke depot- eller skabsplads til opbevaring af materialer. I nogle tilfælde kan I aftale midlertidige løsninger med den enkelte skole, ligesom anvendelse af AV-udstyr/projekter eller internet også aftales med skolen.

Skader og forsikring

Beskadiger I bygninger eller inventar, eller opdager I beskadiget inventar ved overtagelse, skal I hurtigst muligt henvende jer til skolen.
Der kan forekomme opkrævninger ved bortkomne nøgler/nøglebrik eller aktivering af tyveri- eller brandalarm.

Aflysning af aktiviteter

Ved gentagne udeblivelser uden afbud kan reservationer blive aflyst for resten af sæsonen.
Selvom der er tildelt en fast ugentlig tid, kan tiden blive aflyst, hvis skolen selv skal anvende lokalerne.
Ved misbrug af lokalerne herunder klager over oprydning, gentagende forglemmelse af aflåste døre og åbne vinduer kan I som forening udelukkes for brugen af kommunale lokaler.

Skolernes lokale regler

Foruden ovenstående betingelser kan de enkelte skoler have lokale regler, som I også skal overholde i forbindelse med lån af lokaler.

Uoverensstemmelser/samarbejdsvanskeligheder

I tilfælde af uoverensstemmelser eller samarbejdsvanskeligheder omkring udlån og brug af lokaler, kan I kontakte Kultur & Sundhed. ​

Kontakt

Louise Stockmann Vejledning af foreninger, Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, sekretær for Folkeoplysningsudvalget, anlægsprojekter
Send e-mail mobil 23 39 01 86
Kathrine Rasmussen Løn- og personaleopgaver for kultur- og sundhedsområdet
Send e-mail telefon 21 66 71 33
Louise Flindt Wernblad Vejledning af foreninger, Lokaletilskud, Aktivitetsmedlemstilskud, Godkendelser
Send e-mail mobil 23 65 84 35
Sidst opdateret: