Som forening er der nogle krav til regnskab over foreningsaktiviteter, I skal overholde. 

 • Hvilke krav stilles der til regnskabet?

  Regnskabet skal:

  • Dokumentere at tilskuddet er blevet brugt efter de gældende regler

  • Deltagernes samlede egenbetaling 

  • Være underskrevet af hele bestyrelsen

  • Være attesteret af revisor

   

  Vi tager stikprøver af regnskaber. 

   

 • Hvilken revisor skal vi bruge?

  Foreningen skal vælge en revisor, der skal revidere foreningsregnskabet. Denne revisor må ikke være en del af bestyrelsen.

  Foreninger, som modtager mere end 1. mio. kr. i tilskud, skal altid få regnskabet revideret af en registreret revisor.

 • Hvad skal revisor kontrollere?

  • At regnskabet opfylder folkeoplysningsloven og de kommunale tilskudsregler.

  • At listerne over medlemmer er korrekte.

  • At der er dokumentation for indbetalinger fra medlemmerne og foreningens udgifter.
 • Underskrivning af regnskabet

  Revisor underskriver regnskabet. Hvis der er bemærkninger/forbehold til regnskabet, skal revisoren skrive det. Revisors underskrift betyder at regnskabet er revideret efter reglerne. 

 • Skal vi lave en årsberetning?

  Ja. Når foreningen holder generalforsamling skal I fremlægge en beretning, der viser, hvad der er sket i foreningen i løbet af året. 

Sidst opdateret: