Her kan du læse om, hvordan I bliver en godkendt folkeoplysende forening i Vejle Kommune.

 • Hvordan opretter vi en forening?

  En forening er en sammenslutning af personer, som har et fælles formål.

  Alle kan danne en forening, og det kræver ikke kommunens tilladelse, da der - jævnfør Grundlovens §78 - er foreningsfrihed i Danmark, medmindre foreningens formål er ulovligt. 

  Det kræver kommunens godkendelse at blive en godkendt folkeoplysende forening efter folkeoplysningslovens bestemmelser. I skal være en godkendt folkeoplysende forening for at få anvist et lokale eller få tilskud. 

  Før I starter en ny forening, så tjek om der allerede findes en forening med jeres interesser på www.oplev.Vejle.dk eller på fritidsportalen, hvor de fleste foreninger er registreret.

 • Hvad er en folkeoplysende forening?

  En folkeoplysende forening er kendetegnet ved, at den tilbyder folkeoplysende aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne med udgangspunkt i, at aktiviteterne foregår i fællesskab med andre. Aktiviteten laves for og med medlemmerne af foreningen.

  Folkeoplysning handler om at udvikle færdigheder og blive klogere på sig selv og andre. Aktivitetens form er instruktion og fælles læring/interesse. Det kan for eksempel være idræt, spejder, kultur og religiøst og idepolitisk grundlag. 

  Foreningen består ofte at frivillige, som stiller deres arbejdskraft gratis til rådighed for foreningens arbejde. 

  Krav til en folkeoplysende forening: 

  • Have formuleret et formål, som fremgår af vedtægterne
  • Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter reglerne i folkeoplysningsloven
  • Have en bestyrelse
  • Være demokratisk opbygget
  • Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • Være hjemmehørende i tilskudskommunen
  • Have en forening, der er almennyttig og kontinuerlig
 • Hvordan bliver vi en godkendt folkeoplysende forening?

  Indsend følgende dokumenter til lofwe@vejle.dk

  • Udfyld formularen

  • Kopi af referat fra stiftende generalforsamlingen med bestyrelsens underskrifter

  • Erklæring om indhentelse af børneattester
  • Foreningens vedtægter

   

 • Hvad kan vi som folkeoplysende forening?

  Som godkendt folkeoplysende foreninger kan I søge tilskud og få anvist ledige kommunale lokaler. 

  Læs mere om vores puljer til foreninger

  Se hvilke kommunale lokaler, der er mulighed for at få anvist 

   

 • Hvad skal vedtægterne indeholde?

  Alle folkeoplysende foreninger skal have godkendte vedtægter. 

  Vedtægterne er foreningens "spilleregler" og skal indeholde følgende:

  • Foreningens formål
  • Valg til bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
  • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
  • Foreningens hjemsted
  • Betingelser for medlemskab
  • Tegningsret for foreningen
  • Procedure for vedtægtsændringer
  • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør (skal tilfalde almennyttige formål)

  I kan få hjælp til at lave jeres vedtægter med en vedtægtsgenerator her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/vejledninger/vedtaegtsgenerator

 • Hvordan skal vi afgive erklæring om indhentelse af børneattest?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger, som modtager tilskud eller får anvist lokaler, skal 1 gang årligt erklære, at de overholder og er bekendte med reglerne om indhentelse af børneattester. 

  Med erklæringen skriver I som forening under på:

  • At I indhenter børneattester på de af jeres trænere/ledere, som beskæftiger sig med børn og unge under 15 år
  • At I indhenter børneattester på nye trænere/ledere det kommende år
  • At I indhenter børneattester på trænere/ledere, hvis I får medlemmer under 15 år det kommende år

   

  I skal første gang afgive erklæringen, når I ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening og herefter 1 gang årligt.

  Erklæringen er en forudsætning for at modtage tilskud eller få anvist kommunale lokaler.

  Bemærk at I ikke skal fremsende kopi af børneattesterne til Vejle Kommune.

 • Hvordan opretter vi et CVR-nummer og en digital postkasse?

  CVR-nummer

  For at I som forening kan få tilskud, skal I have et CVR-nummer. CVR-nummeret skal tilknyttes jeres NemKonto.

  I kan oprette et CVR-nummer ved at klikke her

  Bemærk at den person, som opretter foreningens CVR-nummer, bliver foreningens fremtidige administrator. Administratoren kan give flere personer adgang til foreningens digitale postkasse. Er der udskiftning i bestyrelsen, så administratoren ikke længere er aktiv, skal I oprette en ny medarbejdersignatur og overføre rettighederne til den nye administrator. 

  Digital Postkasse

  Alle foreninger skal have en digital postkasse til beskeder fra det offentlige. 

  I kan oprette en digital postkasse ved at klikke her

Sidst opdateret: