Resilience House

Til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data.

Med Resilience House er visionen at skabe et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data.

Resilience House er et Triple Helix fyrtårn på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere.

Læs mere om Resilience House her.

Sidst opdateret: 17. juni 2019