Fri­tag­else af virk­som­heder fra Di­gi­tal Post

Hvis du har en virksomhed eller en forening med CVR-nr. , skal du have en postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på Virk.dk/postkasse. Enkelte virksomheder eller foreninger kan søge fritagelse

 • Hvornår kan min virksomhed fritages fra Digital Post?

  Din virksomhed kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår på virksomhedens hjemstedsadresse.

  Det er ikke tilstrækkeligt, at din virksomhed ikke har en computer.

  Du kan kontakte internetudbyderne i dit lokalområdet for at få oplyst, om det vil være muligt at få en internetforbindelse med den nævnte hastighed, og hvad etableringsprisen vil være.

   

 • Hvordan sørger jeg om fritagelse for min virksomhed?

  Hvis din virksomhed ønsker at anmode om fritagelse, skal det ske ved personligt fremmøde i den kommune, hvor virksomheden hører hjemme.

  I Vejle Kommune kan virksomhederne søge om fritagelse i Borgerservice, Skolegade 1, 7100 Vejle.

  Ansøgning om fritagelse kan udfyldes på forhånd og medbringes ved personligt fremmøde i Borgerservice.

  Ansøgning om fritagelse kan kun ske ved, at en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget ansøger om fritagelse.

  Før du anmoder om fritagelse, bedes du om at læse: ”Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post”.

  Du kan åbne og læse vejledningen her.

 • Mulighed for fritagelse i særlige tilfælde

  Erhvervsstyrelsen har besluttet, at der i helt særlige tilfælde kan søges fritagelse fra Digital Post i følgende tilfælde:

  1) Virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem har et handicap, som bevirker, at den pågældende ikke kan anvende en computer, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden.

  2) Virksomhedens ejer eller ledelsesmedlem er indsat i et fængsel, hvor den pågældende ikke har adgang til computer med internetforbindelse, og der er ingen andre, der kan modtage posten digitalt for virksomheden.

  Alle betingelserne under 1) eller 2) skal være opfyldt. Det formodes, at hvis den pågældende er handicappet eller indsat i et fængsel, må der være andre, der kan varetage virksomhedens opgaver. 

  Antallet af fritagelser efter denne regel forudsættes derfor at være stærkt begrænset.

  Denne form for fritagelse kan kun behandles af Erhvervsstyrelsen.

  For hjælp: Kontakt Erhvervsstyrelsens Support på telefon 70 80 86 86.

  Borgerservice kan desværre  ikke hjælpe med at søge disse fritagelser.

 • Hvad sker der efter at ansøgning er afleveret?

  Borgerservice vil så vidt muligt behandle din ansøgningen om fritagelse med det samme.

  I de tilfælde, hvor der bevilges fritagelse, skal  du være opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen efterfølgende kan tage ansøgningen op til fornyet vurdering og fratage virksomheden fritagelsen igen.

 • Hvor kan jeg få hjælp til Digital Post for virksomheder?

  Læs mere om dine muligheder her.

Sidst opdateret: 08. februar 2017