Byggeri i landzone

Landzone er de områder der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområde

Byggeri i landzone

Bor du i landzone og vil bygge, skal du, ud over en byggetilladelse, også have en landzonetilladelse (visse småbygninger er dog undtaget).

Du skal også have en landzonetilladelse hvis du vil opstille tekniske anlæg, udstykke ejendommen eller benytte en eller flere bygninger til noget andet, f. eks. etablere en virksomhed. 

Landbrugsbygninger

Driver du landbrug er der andre regler for hvornår du skal have en landzonetilladelse. Er bygningen erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrug, og opføres bygningen i tilknytning til de andre bygninger på ejendommen, er bygningen undtaget krav om landzonetilladelse.

 

Sådan søger du

Søger du om byggetilladelse, behøver du ikke udfylde skemaet for ansøgning om landzonetilladelse. Vi benytter i stedet dit ansøgningsskema om byggetilladelse.

Det er vigtigt, at ansøgningen indeholder situationsplan, facade- og snittegninger og andet relevant information.

Ansøgningsskema til landzonetilladelse

Hent ansøgningsskema(pdf)

Sidst opdateret: 07. april 2017