Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer. Testbil til Give 23. - 24. januar!


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Søg om grave­til­ladel­se

Du skal som bygherre have en gravetilladelse, hvis din entreprenør skal arbejde i eller over et vejareal.

Her graver vi

OBS! Entreprenøren må ikke grave, før du har en skriftlig tilladelse fra kommunen.

Når du graver, skal du:

 • Hvem giver tilladelse til, at du må grave?

  Private ejere:

  • Private veje i landzonen


  Vejdirektoratet:

  • Motorveje
  • Statsveje

  Kommunen:

  • Kommunale veje, stier, fortove og rabatter
  • Private fællesveje i byzonen


  Vi kan som kommune i øvrigt bestemme, hvor i vejen nye ledningsanlæg skal være. Vi kontrollerer ledningsejernes arbejder.

Sidst opdateret: 12. november 2020