Mange smittede med corona - læs bl.a. om restriktioner til og med 7. februar og 28. februar og vaccinationer.


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Søg til­lad­else til råden over vej­areal til at op­stille contain­ere, stil­ladser mm.

Du skal søge tilladelse til råden over vejareal, hvis du vil opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej og fortov

Vis særlig hensyn på veje med høj trafik

Du må ikke placere containere og lifte m.v. på kommunens hovedfærdselsårer i tidsrummene 7.00-9.00 og 15.00-17.00 alle ugens dage. Hvilke veje dette omfatter, finder du på kortene herunder.

Tjek tilladelser inden du ansøger

Sidst opdateret: 12. november 2020