Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Søg til­lad­else til råden over vej­areal til at op­stille contain­ere, stil­ladser mm.

Du skal søge tilladelse til råden over vejareal, hvis du vil opstille containere, stilladser og lignende på offentlig vej og fortov

Vis særlig hensyn på veje med høj trafik

Du må ikke placere containere og lifte m.v. på kommunens hovedfærdselsårer i tidsrummene 7.00-9.00 og 15.00-17.00 alle ugens dage. Hvilke veje dette omfatter, finder du på kortene herunder.

Tjek tilladelser inden du ansøger

Sidst opdateret: 12. november 2020