Her kan du få information om byggetilladelser til erhvervs- og etagebyggeri.

Du skal ansøge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge, lave anvendelsesændringer eller bygger til og om.

De 4 vigtigste ting at få med, når du søger:

 1. Fyldestgørende ansøgningsmateriale.
 2. Fuldmagt fra ejer (og ejerforening, hvis der er tale om ejerlejligheder)
 3. En kort beskrivelse af projektet. Tjek f.eks. om der er en lokalplaner, der gælder for din ejendom.
 4. Evt. landzoneansøgning

Ofte stillede spørgsmål om byggetilladelser

Her finder du svar på de spørgsmål, der typisk dukker op om tilladelser til at bygge, rive ned eller bygge om.

 • Hvor finder jeg det digitale byggesagsarkiv?

  Sådan bruger du arkivet:

  Du kan nu finde ejendommen ved at søge på adressen via menuerne Vejnavn og Husnummer (Har du brug for det, kan du også søge på matrikelnumre og ejendomsnumre)

  Klik på knappen Find, når du har fundet den ønskede adresse

  Du kan nu se en oversigt over de byggesager, der er tilknyttet ejendommen. Alle byggesagerne er i PDF-formatet.

  Digitale byggearkiv

 • Hvilke tegninger skal jeg bruge for at ansøge?

  Tegninger i målestoksforhold

  Husk: På de fleste bygningstegninger ser tingene meget mindre ud, end de er i virkeligheden.

  Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser

  • Alle bygningerne på ejendommen
  • Ejendommens skel
  • Parkeringspladser og udeopholdsarealer på ejendommen

   Eksempel på situationsplan

  Plantegning i målestoksforhold.

  • Plantegning skal vise både de eksisterende og de ansøgte forhold
  • Plantegning skal vise alle relevante etager
  • Plantegning skal vise anvendelse af rum/lejligheder
  • Plantegning skal vise brandmæssige opdelinger m.v.
  • Ved kompliceret byggeri skal der også laves en brandplan

   Eksempel på plantegning

  Facadetegning i målestoksforhold.

  Eksempel på facadetegning 

  Snittegning

  En snittegning viser et tværsnit af hele bygningen - både over og under jorden. Tegningen skal vise os, hvordan det, du bygger, belaster eller ændrer de bærende dele af bygningen. 

  Du skal sætte mål på tegningen eller gøre den målfast. Marker ændringerne tydeligt - gerne med rødt. 

   

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Vejledende sagsbehandlingstider for byggetilladelser

  Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandling afhænger af

  • hvor fyldestgørende projektmaterialet er samt kompleksiteten
  • hvor effektiv dialogen mellem byggesagsbehandler og ansøger er.

  Du kan her se hvor mange dage projektmaterialet typisk er om at blive byggesagsbehandlet fra vi modtager ansøgningen til du får en afgørelse.

  Sagsbehandlingstiden for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

  Aktuel gennemsnitlig sagsbehandlingstid

  Sagsbehandlingstiden beregnes fra det tidspunkt du modtager besked om, hvem der er din sagsbehandler

  Om og tilbygning på bolig, garage/carporte: 16 dage           

  Nyt enfamiliehus: 16 dage

 • Hvad koster det at søge en byggetilladelse?

  Se alle priserne for behandling af byggesager her.

  Vejledende priser for byggetilladelser

  Prisen for en byggetilladelse beregnes efter den medgået tid som byggesagsbehandleren skal bruge på sagsbehandling af projektet. 

  Prisen afhænger derfor af, hvor kompleks projektet er, og hvor godt det er dokumenteret og opfylder krav i lokalplaner og byggelovgivning.

  Byggetilladelser for enfamiliehuse koster normalt mellem 4.500,- og 7500,-. Hvis byggesagsbehandleren kan se projektet bliver dyrere, vil ansøger blive orienteret.

  Byggetilladelser for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet, og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

 • Hvilke planer gælder der, hvor jeg skal søge

  Når du søger via Byg & Miljø, kan du se undervejs, hvad der gælder for din grund eller ejendom.

  Du kan finde alle lokalplaner her.

  Du kan læse kommuneplanen her.

 • Hvordan finder jeg servitutter på ejendommen?

  En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. Læs mere på vores side om servitutter og deklarationer.

  Tinglyste servitutter finder du på tinglysning.dk

 • Hvordan skal jeg søge dispensation?

  Hvis byggeriet kræver dispensation skal der sendes en begrundet ansøgning om dispensation.

  Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

 • Parkeringsfonden – når du ikke kan løse parkeringskravene på egen grund

  Som det fremgår af vedtægten for parkeringsfonden herunder, er der mulighed for at indbetale til p-fonden og derved opnå dispensation fra supplerende krav til parkering i forbindelse med en byggesag.

  Dette er ofte nødvendigt i den indre by, hvor der ikke er plads nok i baggårdene til supplerende parkering (f.eks. når du bygger til eller laver flere boliger).

   

  • Beløbet er et engangsbeløb og skal betales til kommunen inden der kan gives byggetilladelse.
  • Pengene i fonden bruges af kommunen til f.eks. at bygge p-huse (men du får ikke din egen p-plads for pengene).
  • Beløbet for én parkeringsplads er indeksreguleret og koster i 2017 ca. 87.000 kroner.
  • På linket herunder kan du i vedtægten se et kort over den del af Vejle hvor p-fonden er et muligt alternativ til parkering på egen grund.

   

  Åbn vedtægten for parkeringsfonden

  Søg dispensation fra parkeringskrav

 • Kan jeg fritages for byggeskadeforsikring?

  Selvbygger

  Hvis du er selvbygger og selv skal bo i boligen kan du fritages for byggeskadeforsikring.

  Du skal udfylde "Tro og love erklæring"

  Ved opførelse af flere boliger kan du kun fritages ved den bolig du selv skal bo i.

  Udlejningsejendomme

  Ved opførelse af ejendomme som skal udlejes kan du fritages for byggeskadeforsikring ved at udfylde "Tro og love erklæring"

Sidst opdateret: 08. marts 2018