Du skal ansøge om byggetilladelse, før du går i gang med at bygge, lave anvendelsesændringer eller bygger til og om.

De 4 vigtigste ting på få med, når du søger:

 1. Fyldestgørende ansøgningsmateriale.
 2. Fuldmagt fra ejerforening, hvis der er fortælling om ejerlejligheder
 3. En kort beskrivelse af projektet. Tjek f.eks. om der er en lokalplaner, der gælder for din ejendom.
 4. Evt. landzoneansøgning

Nyt bygningsreglement 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt et nyt bygningsreglement(BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Overgangsordning for kommunal teknisk sagsbehandling af brandforhold og konstruktioner i klasse 2 til 4 sluttede den 31. december 2019.

Teknisk sagsbehandling erstattes af en certificeringsordning, hvor byggeri i henholdsvis brandklasse og konstruktionsklasse 2 til 4, skal godkendes af en certificeret rådgiver inden der kan meddeles byggetilladelse.

Byggeri skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, indplaceres i henholdsvis konstruktions- og brandklasse. Hovedparten af enfamiliehuse, udhuse, drivhuse, rækkehuse mv. kan indplaceres i brand- og konstruktionsklasse 1. Såfremt byggeriet afviger fra gældende vejledninger, er der sandsynlighed for at byggeriet skal indplaceres i brand- o g konstruktionsklasse 2 til 4, hvor der er krav om anvendelse af certificeret rådgiver.

For byggeri i konstruktionsklasse 2 til 4, kan der frem til 1. januar 2021 anvendes en anerkendt statiker i stedet.

Vil du læse mere om BR18 se bygningsreglementet

Har du spørgsmål, eller vil du booke en ½-times forhåndsdialog, så kontakt team erhverv på tlf. 7681  2562

Ofte stillede spørgsmål om byggetilladelser

Her finder du svar på de spørgsmål, der typisk dukker op om tilladelser til at bygge, rive ned eller bygge om.

 • Hvor finder jeg det digitale byggesagsarkiv?

  Sådan bruger du arkivet:

  Du kan nu finde ejendommen ved at søge på adressen via menuerne Vejnavn og Husnummer (Har du brug for det, kan du også søge på matrikelnumre og ejendomsnumre)

  Klik på knappen Find, når du har fundet den ønskede adresse

  Du kan nu se en oversigt over de byggesager, der er tilknyttet ejendommen. Alle byggesagerne er i PDF-formatet.

  Digitale byggearkiv

 • Hvilken dokumentation skal jeg bruge for at ansøge?

  En byggetilladelse efter BR18 gives på baggrund af et foreløbigt projektmateriale, hvor den tekniske dokumentation skal fremsendes inden ibrugtagning.

  Det anbefales at der bookes tid med en byggesagsbehandler til et forhåndsdialogmøde inden der søges byggetilladelse. Vi tilbyder ½ times gratis forhåndsdialog.

  For at søge en byggetilladelse skal du indsende flg. oplysninger:

   

  Situationsplan

  • Alle bygningerne på ejendommen med angivelse af placering på grunden
  • Ejendommens skel
  • Parkeringspladser og udendørsopholdsarealer på ejendommen

   

  Plantegning

  • Plantegning med angivelse af bygningens indretning

   

  Facadetegning

  • Facader med angivelse af bygningens højder

   

  Snittegning

  • Snittegning med angivelse af bygningens konstruktioner og rumhøjder

   

  Statik

  • angivelse af hvilken certificeret statiker der vælges
  • oplysning om og dokumentation for konstruktioner-

  I en overgangsperiode frem til 31. december 2019 kan man, som alternativ til at bruge certificeret rådgiver, vælge at lade kommunen sagsbehandle konstruktioner i bygningen.

   

  Brand

  • angivelse af hvilken certificeret brandrådgiver der vælges
  • oplysning om og dokumentation for brandforhold

  I en overgangsperiode frem til 31. december 2019 kan man, som alternativ til at bruge en certificeret rådgiver, vælge at lade kommunen sagsbehandle brandforhold i bygningen.

 • Hvornår kan jeg forvente en byggetilladelse?

  Sagsbehandlingstider for byggetilladelser

  Sagsbehandlingstiden ved et erhvervsbyggeri afhænger i første omgang af, hvor fyldestgørende projektmaterialet er, dernæst af byggeriets type og kompleksitet.

  Derfor varierer sagsbehandlingstiden meget.

  Du er meget velkommen til at kontakte din sagsbehandler, så du kan få oplyst den forventede sagsbehandlingstid for dit projekt.

   

 • Hvad koster det at søge en byggetilladelse?

  Se alle priserne for behandling af byggesager her.

  Du har mulighed for 30 minutters gratis forhåndsdialog - herefter er

  • Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris på 739,-kr./time.
  • Prisen for simple konstruktioner er en fast pris på 1124,-kr. Den faste pris for en tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.

  Ovenstående priser træder i kraft pr. 1. januar 2023 og erstatter tidligere vedtagne gebyrvedtægter.

  Vejledende priser for byggetilladelser

  Prisen for en byggetilladelse beregnes efter den medgået tid som byggesagsbehandleren skal bruge på sagsbehandling af projektet. 

  Prisen afhænger derfor af, hvor kompleks projektet er, og hvor godt det er dokumenteret og opfylder krav i lokalplaner og byggelovgivning.

  Byggetilladelser for erhvervsbyggerier svinger meget afhængig af type og kompleksitet, og kan tidligst vurderes når projektet er fuld oplyst.

 • Hvilke planer gælder der, hvor jeg skal søge

  Når du søger via Byg & Miljø, kan du se undervejs, hvad der gælder for din grund eller ejendom.

  Du kan finde alle lokalplaner her.

  Du kan læse kommuneplanen her.

 • Hvordan finder jeg servitutter på ejendommen?

 • Hvordan skal jeg søge dispensation?

  Hvis byggeriet kræver dispensation skal der sendes en begrundet ansøgning om dispensation.

  Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

 • Parkeringsfonden – når du ikke kan løse parkeringskravene på egen grund

  Som det fremgår af vedtægten for parkeringsfonden herunder, er der mulighed for at indbetale til p-fonden og derved opnå dispensation fra supplerende krav til parkering i forbindelse med en byggesag.

  Dette er ofte nødvendigt i den indre by, hvor der ikke er plads nok i baggårdene til supplerende parkering (f.eks. når du bygger til eller laver flere boliger).

   

  • Beløbet er et engangsbeløb og skal betales til kommunen inden der kan gives byggetilladelse.
  • Pengene i fonden bruges af kommunen til f.eks. at bygge p-huse (men du får ikke din egen p-plads for pengene).
  • Beløbet for én parkeringsplads er indeksreguleret og koster i 2017 ca. 87.000 kroner.
  • På linket herunder kan du i vedtægten se et kort over den del af Vejle hvor p-fonden er et muligt alternativ til parkering på egen grund.

   

  Åbn vedtægten for parkeringsfonden

   

 • Kan jeg fritages for byggeskadeforsikring?

  Selvbygger

  Hvis du er selvbygger og selv skal bo i boligen, kan du fritages for byggeskadeforsikring.

  Ved opførelse af flere boliger kan du kun fritages ved den bolig, du selv skal bo i.

  Udlejningsejendomme

  Ved opførelse af ejendomme som skal udlejes kan du fritages for byggeskadeforsikring ved at udfylde en tro og love erklæring. 

Sidst opdateret: